Kodeks estetskih in etičnih meril za zaščito otrok in mladoletnikov

Gledalci lahko ugovor oz. pritožbo zaradi kršenja določil kodeksa pošljejo na naslov izdajatelja programa:
ETV – ETV mediji in turizem d.o.o.,
Loke pri Zagorju 22,
1412 KISOVEC
(s pripisom: ETV pritožba – ne odpiraj)

Prejete ugovore gledalcev obravnava, po postopku predvidenem v Kodeksu, strokovna služba izdajatelja programa, pritožbe zoper odgovor na ugovor gledalcev pa Svet za zaščito otrok v sestavi predstavnika izdajatelja programa in zunanje predstavnice, gospe ŠERGAN BOŽIČ Katje, ki zastopa interese otrok.

Izdajatelj programa je dolžan v skladu z Zakonom o medijih hraniti zapise vseh objavljenih programskih vsebin najmanj 15 dni po njihovi objavi. Po izteku tega roka ugovor zoper vsebino oddaje ni več mogoč.