Ekipa ETV

Televizija ETV ima dolgo zgodovino. V kabelskem sistemu podjetja EVJ Elektroprom je bila že leta 1994. Takrat je aktivno delovala nekaj let na področju občine Zagorje ob Savi, vse do združitve s trboveljsko televizijo Kanal 10 v skupno TV Center. Ko je omenjena televizija po nekaj letih prenehala delovati in šla v stečaj, se je znova rodila ideja o delovanju televizije ETV. To se je zgodilo junija leta 2003. Sprva so program ETV lahko spremljali le v občini Zagorje ob Savi, že nekaj let pa je program ETV viden tudi v Litiji, Šmartnem pri Litiji, Ivančni Gorici, Trbovljah, Lukovici, Medvodah, Moravčah, v Mirni na Dolenjskem in v sistemu UPC-Telemach v Trbovljah. Oddaje ETV predvajajo tudi GTV, MOJ TV, TV Sponka in Media TV in spletni portal zasavje.org
Prvi odgovorni urednik je bil Jure Nagode, ki ga je oktobra 2004 nadomestil zdajšnji odgovorni urednik Igor Gošte. S prvim marcem 2008 je televizija ETV postala samostojno podjetje in se preimenovala v ETV mediji in turizem d.o.o, Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec.


OBVESTILO: Televizija ETV objavlja tudi avtorska dela zunanjih piscev, zato je veliko prispevkov tudi takšne narave. Kadar je mogoče, je ob prispevku, zapisan avtor prispevka. Veliko teh prispevkov je objavljenih brez popravkov ali lektoriranja, kar pomeni, da je gradivo enako poslanemu gradivu v uredništvo. Največkrat so to izjave za javnost, obvestila, pisma, stališča in letaki. Avtorji takšnih posredovanih prispevkov tudi nosijo vso odgovornost za objavo. (ETV)Ekipo ETV sestavljajo:

Boštjan Vidmar direktor in odgovorni urednik
TEL:03-56-57-158,
e-naslov: etv@elektroprom.si

Anja Šircelj, redaktorica
TEL: 03-56-57-177,
GSM: 041-566-403,
e.naslov: anja.etv@elektroprom.si
skala@elektroprom.si

Domen Šergan, tehnični direktor
TEL: 03-56-57-177,
GSM: 040 135 314,
e-naslov: skala@elektroprom.si


Ekipo ETV sestavlja še dvajset stalnih zunanjih sodelavcev.


ZAPOSLENI NA EVJ:
BOŠTJAN VIDMAR 03-56-57-150 DIREKTOR ETV
JANEZ VIDMAR 03-56-57-150 LASTNIK ETV
MAJA JEMEC 03-56-57-150 PRAVNA SLUŽBA


STUDIO ETV: 03-56-57-177 interna studio ETV 127, 187, uredništvo 277
UREDNIŠTVO ETV 03-56-57-158 e.naslov: etv@elektroprom.si

Poleg naštetih pri programu ETV sodeluje 25 honorarnih sodelavcev in nekaj dijakov ter študentov.