Vili Treven

Tokrat na naših straneh gostuje trboveljski župan Vili Treven. Pobarali smo ga o tem kaj se dogaja v Trbovljah, o občinskih načrtih in čisto malo pokukali v njegovo privatno življenje.


Na spletni strani Občine Trbovlje so vaši biografski podatki iz katerih je razvidno, da ste pristni Trboveljčan. Ste si kdaj v življenju želeli oditi tudi kam drugam?
Rad potujem naokrog, kolikor mi glede na funkcijo dopušča čas, še rajši pa se vračam domov. V mojem primeru torej rek:"Povsod je lepo, a doma je najlepše!" še kako drži.

Menite, da se je lažje uveljaviti tam, kjer te že vsi dobro poznajo?
Menim, da ni tako, saj je domače okolje po navadi precej neprizanesljivo oz. še bolj kritično. Nikoli ne narediš ničesar dovolj dobro in, če je že dobro, uspeh po navadi pripisujejo »prepoznavnosti«. Kadar pa stvari ne gredo po načrtu, imajo številni polepšan dan. Mislim, da je ravno to velik problem družbe, ker se ne zavedamo, da smo skupaj močnejši in, da smo vsi na slabšem, ko nam gre slabo.

Tudi Občina Trbovlje pripravlja strategijo razvoja občine za obdobje 2014-2020. So prvi koraki že narejeni?
Tako kot številne druge občine smo se tudi mi lotili priprave tega dokumenta. Nekatere občine so ga sicer pričele pripravljati že lansko leto, mi pa smo se odločili, da počakamo, da tudi vlada pripravi vsaj osnutek Strategije razvoja Republike Slovenije, saj bodo tam začrtane smernice za vse nas.
Imenovana je bila širša delovna skupina, ki zaradi produktivnosti, fleksibilnosti in operativnosti šteje 24 članov z različnih področij. Nato pa smo te člane porazdelili v 4 tematske skupine (gospodarstvo, človeški viri, okolje in prostor, socialno okolje) v katere smo povabili še širši krog ljudi, za vsako področje posebej. Npr. s področja človeških virov so to ravnateljice osnovnih, srednjih šol v Trbovljah, direktorica MCT-ja, predstavnik nevladnih organizacij in tako naprej. Če bi še kdorkoli aktivneje želel sodelovati pri pripravi strategije, naj nas o tem obvesti preko telefona ali preko elektronske pošte (strategija@trbovlje.si). Prvi sestanki so že za nami, sedaj pa bodo člani posameznih tematskih skupin pripravili argumente, kaj je tisto, kar moramo v Trbovljah še razviti, katera področja so pomembna, kako to financirati. Treba se je namreč zavedati, da bi vsi radi imeli kar se da največ, a če si tega ne moremo privoščiti in pri tem razpolagamo z določeno vsoto denarja, se moramo tudi odločiti, kaj je prioritetno in katere projekte smo tudi finančno sposobni izpeljati. Tako kot doma v družini, kjer prav tako moramo denar porazdeliti in se marsikdaj čemu odreči, ker nam družinski proračun ne omogoča čisto vsega, pa čeprav bi to radi imeli.
Ker je prav, da je strategija tudi odraz ljudi, ki živimo v Trbovljah, bo med prebivalci izvedena anketa. Anketo boste našli v številki Sr(e)čno Trbovlje, ki izide 23. maja. Prav tako bo objavljena na spletu ter dostopna na določenih točkah v Trbovljah. Zato pozivam Trboveljčanke in Trboveljčane, da anketo izpolnijo in nam jo vrnejo na občino. Le tako bomo tudi mi vedeli, kaj si želijo in skupaj z njimi pripravili dokument, ki bo odraz vseh nas. Za sodelovanje se jim že sedaj v imenu pripravljavcev strategije, iskreno zahvaljujem. Prav tako pa bomo anketo izvedli med občani sosednjih občin, zato tudi njih prosim, da sodelujejo in nam na ta način podajo svoj pogled na naše mesto.

Lansko leto so stekli uvodni pogovori z družbama DRSC in DRI za pripravo dokumentacije za predor Trbovlje–Prebold. Imate s tem v zvezi že kakšen zanimiv podatek?
V prvi fazi se bomo morali sestati in uskladiti interese z Občino Prebold, sprejeti Občinski prostorski načrt ter podrobne prostorske načrte, pripraviti projekte, … Velik korak je že to, da se o tem pogovarjamo in dogovarjamo.

Populacija tako pri nas v Zasavju, kakor v svetu, se stara. Hkrati je velik odliv mladih ljudi, ki iščejo boljše pogoje za življenje. Kako to preprečiti?
Občina zagotavlja pogoje za delo mladih na različne načine. Precejšen del sredstev je namenjen delovanju športnih društev, kjer so vključeni večinoma mladi, kulturnih in drugih društev; poleg tega smo bili v naši občini prvi med zasavskimi občinami, ki smo ustanovili mladinski center (začetek leta 2002). V letu 2011 pa smo z evropskimi sredstvi in sredstvi proračuna pridobili nove prostore mladinskega centra in mladinskega hotela, poleg tega pa občina vsa ta leta sodeluje tudi pri sofinanciranju različnih projektov mladih (izmenjave, podjetništvo, prireditve, itd...). Na drugi strani se mladi soočajo s problemom zaposlitve, stanovanj in izobraževanja. Ti problemi so izredno pereči, saj so osnovnega pomena za življenje mladih in hkrati pogojujejo tudi odločitve mladih ali ostati v domačem kraju ali oditi »s trebuhom za kruhom«. Zavedam se, da ta problematika na kratki rok ni rešljiva oz. jo je mogoče ublažiti le v manjšem obsegu, vendar pa so in bodo razvojni projekti naravnani tako, da bodo v prihodnosti omogočili mladim zaposlitev in kvalitetno bivanje v domačem kraju.
Težave odliva mladih se zavedamo in z njo se soočajo mnoga mesta. To lahko preprečimo z ustvarjanjem novih kvalitetnih delovnih mest in ohranjanjem obstoječih, s čimer se aktivno ukvarjamo. Pripravljamo strategijo razvoja občine do leta 2020 in ukrepe razvojne podpore trem občinam. Na drugi strani se zavedamo tudi, da bo postopoma treba spremeniti podobo mesta (prijazno starejšim, otrokom), s čim manj onesnaženja, zelene in športne površine in z nadgrajevanjem različnih storitev za občane (šolstvo, zdravstvo, kultura, šport).

Kako bi ocenili svoje dosedanje delo, trenutne odgovornosti in dolžnosti?
Naloge župana so vse prej kot enostavne. Gre za delo z ljudmi, gre za načrtovanje projektov, vodenje ekipe in še bi lahko naštevali. Vse to pa zahteva veliko odgovornost in delavnik, ki krepko presega osem ur na dan. Delo župana obsega skrb za življenje in pogoje ter razvoj v naši občini: priprava proračuna, razvojnih programov po posameznih področjih, delovanje javnih zavodov, društev in drugih organizacij, obnova in investicije v novo infrastrukturo, komunalno, prometno itd. Velik del mojega časa vzamejo tudi različna usklajevanja in dogovori z gospodarstveniki v občini, v regiji in z različnimi ministrstvi ter drugimi institucijami na ravni Republike Slovenije ter aktivnosti za ohranitev in nadaljnji razvoj energetike v Zasavju.

Ne gre pa pozabiti, da sem nastopil županovanje v času gospodarske krize, ki se le še stopnjuje in zahteva dodatne napore tako moje, kot tudi vseh mojih sodelavcev.

Ste zadovoljni s sodelovanjem med zasavskimi župani in občinami?
Pri številnih projektih je sodelovanje s sosednjimi občinami dobro, vendar še vedno prihaja do tega, da se za posamezen projekt ne moremo dogovoriti, čeprav bi bil skupen pristop veliko bolj učinkovit, večkrat pa tudi cenejši in enostavnejši. Tesnejše sodelovanje z več korektnosti in medsebojnega spoštovanja je zelo pomembno za načrtovanje in izvedbo skupnih regijskih projektov.

1. junija, leta 1924 so se delavski mladinci spopadli z Orjuno, kar pomeni, da bo naslednje leto jubilejno. Kako pa bo letos potekal trboveljski občinski praznik?
Priprave so v polnem teku in kot vsako leto bo tudi letos ves mesec pestro dogajanje. Na koledarju prireditev društev, zavodov in občine je okrog 90 prireditev, ki se dogajajo vse od konca maja do konca junija. Najbolj pestro bo 31. maja, ko imamo osrednjo slovesnost s podelitvijo prvojunijske nagrade in naziva častnega občana ter Anduht – zabavo za mlade in 1. junija, ko bo po promenadnih koncertih in povorki štirih pihalnih orkestrov iz Jesenic, Zagorja, Hrastnika in Trbovelj, potekal tradicionalni Nohšiht na trgu med Delavskim domom in Mladinskim centrom Trbovlje. Letos praznuje 20 let plesna skupina En Knap našega rojaka Iztoka Kovača, kar bomo dostojno obeležili. Pripravili smo tudi nekaj odprtij novih pridobitev – ceste od Zdravstvenega doma do Vrtca Pikapolonica, cesto Novi dom in začeli bomo obnovitvena dela pri zamenjavi primarnega vročevoda (Rudar-Kešetovo-Ul. Sallaumines-park pred občino) z ureditvijo okolice in kolesarske steze skozi Ulico Sallaumines.

Ob tem naj vse povabim tudi na vse ostale prireditve, koledar bo objavljen v majski števili časopisa Sr(e)čno Trbovlje, na naši spletni strani, sproti pa tudi vse objavljamo na spletnih družabnih omrežjih, kjer je, kot ste verjetno opazili, Občina Trbovlje precej prisotna in aktivna, saj se tudi s tem želimo čim bolj približati občanom.

Leto 2014 bo tudi volilno. Že razmišljate o kandidaturi in kateri bi bili vaši glavni argumenti?
Za župana sem kandidiral, ker mi ni vseeno, kakšne so in kakšne bodo v prihodnosti Trbovlje, ker mi ni vseeno, kako v našem mestu živijo in bodo živeli občani in zanamci. Skupaj s sodelavci in vsemi strankami, ki so jim na prvem mestu Trbovlje in šele na drugem strankarska pripadnost, si prizadevamo za izhod iz gospodarske in socialne krize, za začetek novega razvojnega ciklusa, ki bo občino naredil prepoznavno po pozitivnih rezultatih, po napredku, boljših življenjskih pogojih, po razvoju novih perspektivnih gospodarskih dejavnosti, tako da nas bodo v širšem prostoru spoznali po pozitivnih spremembah in ne le po prizvoku negativnosti – črnosti kot doslej.
Zame se politika ne začne z ideologijo in strankarsko pripadnostjo, ter konča s kongresom stranke ali z volitvami. Politiko vidim kot sestavljanko življenja – razvojno, gospodarsko, prostorsko, okoljevarstveno, socialno in mladinsko politiko, vidimo jo kot projekte na vseh teh področjih, saj mora imeti vsaka od teh politik svoj vzrok in cilj, vsaka ima vpliv na občane, na pogoje življenja in dela v občini. Mislim, da lahko le s tako segmentirano politiko prispevam kot župan, skupaj z vsemi ostalimi udeleženci, k napredku občine.
Če danes razmišljam o kandidaturi, bi nastopil z naslednjimi argumenti: realizacija projektov, načrtovanih in dogovorjenih v tem mandatu, saj je v roku 4 let težko dokončati določene projekte, dobri odnosi z vodstvi ministrstev in drugih državnih organov, realizacija razvojnih ukrepov za Občino Trbovlje, sprejetih v tem mandatu, pripadnost našemu mestu in njegovim prebivalcem, trdno, pošteno delo in povezovanje ne glede na strankarsko pripadnost, srčna kultura in čustvena inteligenca.

Kdaj vam je bilo najtežje in kdaj najlepše v življenju?
Najtežje v življenju vsakega človeka je izgubiti starše. Najlepše pa, ko sta se rodili moji hčerki Eva in Maruša in ko sta se naši družini pridružila vnuka Lovro in Nace.

Za uspeh je potrebno tudi dobro ozadje in podpora najbližjih. Verjamem, da vam le-te ne manjka?
»Moje tri punce« so moji najostrejši kritiki a hkrati tudi največji zavezniki. Nad opravljanjem moje funkcije sicer niso navdušene, vendar opažam, da pozorno spremljajo vsak moj korak, tudi prek vašega medija. V zadnjih treh letih sem precej odsoten. Se pa trudim, da vsaj vikende preživljam v družinskem krogu.

Najljubša vloga v življenju?
Vloga dedka. Lovro in Nace sta dva fantka, ki v našo družino vnašata veliko veselja. Lepo mi je v njuni družbi. Njuna iskrenost, razigranost, želja po učenju in spoznavanju novega me vedno znova opomnita, zakaj se je vredno truditi in boriti za našo prihodnost.

Že od nekdaj ste ljubitelj kulture in športa, saj ste se s tem tudi aktivno ukvarjali. Je zaradi pomanjkanja časa to zdaj le konjiček, ali pa se še vedno najde trenutek tudi za te aktivnosti?
Kot sem že omenil imam prostega časa res zelo malo. Se pa z veseljem ob vikendih sprehodim z ženo po naših zasavskih planinah. Duševni mir in energijo pa nabiram v mojem vrtu.

Ko se ozrete nazaj - bi v življenju zdaj storili kaj drugače kot ste takrat?
Nič ne bi storil drugače, saj je vse, kar v določenem trenutku storimo, odraz nas samih in vse nas oblikuje, da postanemo takšni, kot smo.

Ob zaključku pa še vaše sporočilo Trboveljčanom ob občinskem prazniku.
Vse, kar delamo in za kar se trudimo, je namenjeno občankam in občanom. Zavedamo se, da smo na Mestnem trgu 4 za ljudi, za občane in ne sami sebi namen.
Strategija razvoja občine je in bo namenjena Trbovljam v naslednjih desetih, dvajsetih letih. Pri tem si želim in pričakujem tudi sodelovanje vseh občank in občanov z idejami, razmišljanji, saj le tako lahko skupaj spremenimo Trbovlje, za nas in za naše zanamce.
Ob občinskem prazniku pa si želim, da se večkrat srečamo na kateri izmed prireditev, da se tudi poveselimo, kljub težkim časom in nelepim dogodkom, ki nas obdajajo. Občanom iskreno čestitam ob prazniku! Tega kar so naredili naši predniki, ko so se uprli vsem, ki so nas skozi zgodovino ogrožali, ne smemo pozabiti! Zato moramo dostojno proslaviti naš praznik.

Vsem prijazen Srečno!

To je Vili Treven, župan Trbovelj. Trboveljčan s srcem in dušo.
Njemu in vsem Trboveljčanom, iskrene čestitke ob občinskem prazniku.


Pripravila Stanislava Radunovič