Tadej Špitalar

Trenutno se v Zasavju veliko govori o Regionalni razvojni agenciji Zasavje, ki bo odslej skrbela za črpanje državnih in evropskih sredstev, namenjenih za regionalni razvoj Zasavja. Na mesto vršilca dolžnosti direktorja nove agencije so zasavske občine imenovale Tadeja Špitalarja.


Nam lahko na začetku pogovora, kar sami poveste - kdo je Tadej Špitalar?
Predvidevam, da je večino o meni že znanega. Vsaj od lokalnih volitev 2014 dalje 😊 Obiskoval sem Gimnazijo Trbovlje. Pred nastopom podžupanske funkcije sem štirinajst let delal v družinskem podjetju, zadnja štiri leta kot direktor. Vzporedno sem se, poleg študija, udejstvoval v športnem letalstvu, pridobil pooblastilo inštruktorja letenja in deloval v nekaj letalskih šolah, nazadnje v Pipistrelovi akademiji. Zadnjih sedem let pa sem predvsem oče.

Kako bi opisali družino, iz katere izhajate?
Imel sem brezskrbno otroštvo, vedno sem se lahko zanesel na družino. Delo je bilo vrednota. Stanovali smo v večstanovanjski hiši, tako da sem imel nenehen stik tudi s starimi starši, torej dvema generacijama. Oče izhaja iz velike družine, zato sem bil vedno obkrožen z veliko sorodniki. Ravno tako eden od dedkov, ki prihaja iz Primorske. Še zdaj se redno srečujemo na družinskih srečanjih, čeprav smo se »razkropili« po celotni Sloveniji in širše, vse do Združenih držav Amerike.

Kot ste že omenili, nekaj časa ste bili podžupan Trbovelj. Vam bodo izkušnje iz tega obdobja zdaj prišle prav?
Drži, podžupan sem bil od lokalnih volitev 2014. Prepričan sem, da mi bodo izkušnje iz tega obdobja prišle prav. Funkcijo sem opravljal poklicno, zato sem bil dnevno v stiku z informacijami in procesi, ki potekajo v občini in lokalni samoupravi. Obenem sem sodeloval v zadnji fazi priprave regionalnega razvojnega programa in bil zadolžen za pripravo enega od regionalnih projektov občine, ki je namenjen dogovoru regij. Bil sem tudi član razvojnega sveta regije, zato sem imel priložnost področja regionalnega razvoja spoznati »od blizu« in v zelo kratkem času. Prav mi bodo prišle tudi izkušnje iz realnega sektorja, saj sem v družinskem podjetju deloval od začetka, praktično iz »ničle«, podobno kot v primeru novoustanovljene RRA Zasavje.

Kako se počutite na novem delovnem mestu?
Počutim se odlično, vsakodnevnih izzivov ne manjka. Ker gre pri novi agenciji za »rojstvo« le-te, je treba opraviti naloge iz izhodišča. Od vpisa v sodni, poslovni in davčni register, odprtja TRR pri Upravi RS za javna plačila, finančnega načrta, pogodb, konstituirati organe zavoda (svet in strokovni svet), pripraviti akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ipd. Ob tem pa je potrebno poskrbeti še za »fizični« zagon agencije, obnoviti in urediti prostore, opremo, vzpostaviti tehnične pogoje za vključitev v informacijski sistem resornega ministrstva, pripraviti vse potrebno za izbor in prihod sodelavcev … Veselim se dela in ljudi, ki jih ob tem spoznavam in srečujem.

Ali kot vršilec dolžnosti direktorja RRA Zasavje, mislite, da bi agencija lahko zaživela že prej?
Zakonske pogoje za vpis v evidenco RRA oziroma tako imenovani »status agencije« bomo izpolnili že prej kot 28. 7. 2016, ko se morajo vse obstoječe RRA prilagoditi zakonskim zahtevam, zato sem prepričan, da z vpisom v evidenco, po izbrisu obstoječe, ne bo težav. To pomeni, da bo agencija dejansko zaživela že prej in bo vsaj mesec dni že delala na nekaterih vsebinskih področjih, za katere bo po vpisu v evidenco RRA nato zadolžena.

Kaj je trenutno največja prioriteta?
Trenutno je največja prioriteta izpolniti vse zakonske pogoje za vpis v evidenco RRA za Zasavsko razvojno regijo. Konkretno, konstituiran je bil svet zavoda RRA, sprejet statut, na katerega so vsi trije zasavski občinski sveti ravnokar podali soglasje. Pripravljen in sprejet je bil finančni načrt, ustrezne pogodbe, pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji. Sledile bodo objave za prosta delovna mesta. Vzporedno se obnavljajo prostori, v katerih bo agencija delovala, oprema …

Na RCR so obstajali številni projekti. Se bodo vsaj neki prenesli na RRA?
Praktično se bodo vsi projekti v okviru tki. splošnih razvojnih nalog ali sklepov Vlade, ki jih izvaja RCR, zaključili pred 28. 7. 2016, zato prenos ne bo potreben. Eden od njih, pa se bo »prenesel« oziroma nadaljeval (ukrepi za problemsko območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje).

Mogoče veste, kaj bo z Zasavsko turistično organizacijo, ki je tudi delovala v okviru RCR?
Kot mi je znano, gre pri Zasavski turistični organizaciji za družbo z omejeno odgovornostjo. Zato načrtov le-te ne poznam. Naj pa omenim, da sistemizacija delovnih mest v RRA Zasavje, predvideva tudi delovno mesto na področju turizma. S strani države sofinanciranje le-tega sicer ni predvideno, verjamem pa, da področje turizma vsebinsko spada v okvir delovanje vsake RRA, zato si bomo v prihodnost prizadevali, da bi nam za delovno mesto na področju turizma uspelo pridobiti sredstva in jih tudi upravičiti.

Ste zadovoljni z obiskom ministra Počivalška?
Z obiskom ministra Počivalška s sodelavci sem zelo zadovoljen. Tudi z delovnim sestankom na ministrstvu teden dni pred obiskom ministra. Razrešili smo vse »dileme«, predvsem časovne. Ob obisku ministra smo dodatno prejeli zagotovila, da bodo vsi postopki ministrstva za vpis agencije v evidenco le-teh korektni in pravočasni.

Kako bi definirali vaše delo v stranki SMC?
Lansko jesen sem bil izvoljen za predsednika lokalnega odbora. Do nedavno sem bil tudi vodja svetniške skupine v občinskem svetu. Ker sem bil še podžupan, je bilo delo in prenos informacij, tako v lokalni odbor, svetniško skupine in obratno, lahko konsistentno in učinkovito. Zdaj pa se bom po drugi strani lahko več časa posvečal sodelovanju med lokalnim odborom in »centralo« na državni ravni.

Prosti čas je vsekakor dragocen. Kaj najraje počnete, ko niste v službi?
Prosti čas najraje preživljam s sinom, prvošolcem. Če ga ostane še kaj, pa ga najraje preživim v športnem letalu nad Zasavjem smiley
Pripravila Stanislava Radunovič
Slike arhiv TŠ