Matjaž Švagan

Avgusta Zagorje praznuje. To je eden od razlogov, da je za obiskovalce naših strani o sebi in Zagorju spregovoril zagorski župan Matjaž vagan.

V Zasavju pa tudi širše vas ni treba posebno predstavljati, pa vendar. Kako je do zdaj potekala vaša poklicna življenjska pot?
Občanke in občani vedo, da so me zadnjih 20 let volili za svojega župana. To je moja življenjska in poklicna pot. Zaupanje jemljem z vso odgovornostjo in predanostjo. Življenjska in poklicna pot se pri tem tesno prepletata.

Vaš vzornik je bil in verjetno je še vedno dr. Janez Drnovšek. Kakšna je trenutna situacija glede njegovega spomenika? Bilo je videti, da je zadeva rešena …?
Prepričan sem, da je za Zagorjanke in Zagorjane zadeva že davno rešena, pravzaprav tisti trenutek, ko sem sklenil predlagati postavitev spomenika in so občani in občanke to množično podprli. V Zagorju smo vseskozi prepričani, da si dr. Drnovšek zasluži tak poklon svojih rojakov, kar zadeva pravno plat, pa je Višje sodišče v Ljubljani v celoti pritrdilo našim argumentom v pritožbi in postavitev spomenika označilo kot pravno popolnoma nesporno. Žal zgodba s tem še ni končana, saj je zadeva zaradi pritožbe svojcev-nasprotnikov spomenika na Vrhovnem sodišču. V Zagorju ob Savi nikakor nočemo prejudicirati odločitve Vrhovnega sodišča. Kakršnakoli že bo, jo bomo spoštovali. e vedno smo prepričani, da so argumenti na naši strani, potrjeni od Višjega sodišča. Ne glede na razplet bo spoštljiv odnos do dr. Janeza Drnovška za vselej ostal v srcih Zagorjank in Zagorjanov, tega nam nikoli nihče ne more vzeti.


Ste zagorski župan in predsednik združenja Zagorje gre naprej. Se ti dve funkciji na nek način dopolnjujeta?
Ustanovitev združenja Zagorje gre naprej je bila v nekem trenutku logična posledica razmer na slovenskem političnem prizorišču, ko so stranke obvladovale vsako poro življenja in dušile prostor do te mere, da tudi na lokalni ravni ni bilo več mogoče normalno delati. Moja želja je bila zbrati okrog ideje, narediti najboljše za Zagorje, vse, ki ljudi dobre volje, ki jim je mar za prihodnost njihovega kraja. Združenju, ki deluje na neideološki osnovi, brez izključevanja in brez iskanja političnih sovražnikov, je to uspelo, saj deluje kot široko gibanje in ne kot klasična politična stranka. Tisto, kar je kakovost delovanja združenja, je politika, ki sem je tudi prej ves čas zagovarjal kot župan, to pa je sodelovanje vseh strank in političnih skupin v zagorskem občinskem svetu. Če je nekdo politični tekmec, ne pomeni, da nima dobrih zamisli za prihodnost Zagorja, in premajhni smo, da bi se izključevali. Le skupaj smo zmožni velikih dejanj. Zato lahko rečem, da dosedanja izkušnja kaže, da se funkciji župana in predsednika združenja Zagorje gre naprej dopolnjujeta, saj se v praksi uresničuje moja vizija sodelovanja vseh za dobro Zagorja.

Za letošnje leto je značilno, da je kriza že pokazala pravi obraz. Kako bo to vplivalo na načrtovane investicije v občini Zagorje?
Za zdaj lahko rečem, da bomo v Zagorju ob Savi izpeljali vse načrtovane investicije. e več, letošnje in prihodnje leto pomenita največji investicijski ciklus v novejši zgodovini Zagorja. V Zagorju smo se pravi čas v največji možni meri preusmerili na pridobivanje evropskih sredstev in pripravili dobre projekte, tako da smo na razpisih praviloma uspešni. Pravočasno smo tudi predvideli, koliko lastnih sredstev iz občinskega proračuna bo potrebnih za projekte in ta sredstva tudi prihranili. Tako investicije, vredne okoli 17 milijonov evrov v dveh letih za zdaj niso ogrožene. Računamo, da bodo v prihodnji finančni perspektivi na voljo evropska sredstva za projekte, ki jih še želimo izvesti, v glavnem pa se nanašajo na energetsko učinkovitost vseh javnih objektov, varovanje okolja, spodbujanje »zelene« industrije ter skrb za kakovostno življenje vseh generacij.

Bliža se občinski praznik in, če se ozremo leto nazaj, kateri bistveni projekti in naložbe, pomembni za razvoj občine, so bili v tem času izpeljani?
Občinski praznik v Zagorju ni neka prelomnica, ki bi pomenila postavljanje temeljnih kamnov in otvoritev novih pridobitev. Za nas je pomembno, da projekti tečejo z dinamiko, ki smo jo začrtali, in da naložbe, ko so izpeljane, tudi takoj služijo svojemu namenu. Če pogledamo nazaj, pa je pomembno, da smo uspeli končati velik projekt prenove Kidričeve ceste, še posebej v razmerah, ko je glavni izvajalec med samo izvedbo zašel v hude težave, kar je dokončanje nekoliko zavleklo. V celoti je prenovljen Cankarjev trg, ki poleg nove podobe nosi tudi sporočilo o naši preteklosti in priča, kako je bil Ivan Cankar povezan z Zagorjem. Prenovili smo Gasilsko cesto, več kilometrov krajevnih in občinskih cest, nekatere dele vodovodne napeljave, prenovili smo javno razsvetljavo, ta je zdaj nekajkrat bolj varčna od stare, sanirali smo več plazišč, ki v zagorski dolini na mnogih mestih ogrožajo tudi stanovanjske objekte. Sicer pa so mimo časi, ko bi kakovost življenja merili samo v kilometrih asfalta ali tonah betona. V zadnjem letu se mi zdi največji uspeh, da smo uspeli kljub investicijam v razmerah krize še povečati proračunska sredstva za socialne transferje. Uravnotežili smo razvojno in socialno politiko in poskrbeli, da občanke in občani Zagorja kljub nekaterim socialnim stiskam živijo dostojno, človeka vredno življenje.

Kje so, po vašem mnenju, v občinskem merilu še odprte možnosti za razvoj gospodarstva in bi jih bila (recimo) Občina pripravljena podpreti?
Občina je vselej pripravljena podpreti vsakršno gospodarsko iniciativo v skladu z njenimi zmožnostmi in pristojnostmi. Sem pa že velikokrat poudaril, da občina delovnih mest sama ne more odpirati, je pa dolžna zagotavljati pogoje za to. In to tudi počne. Kar nekaj primerov je, ko je občina na novo vzpostavljeno proizvodnjo podprla z oprostitvijo plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Eden je še čisto svež primer novega obrata podjetja Kumplast v obrtni coni Kisovec. Tudi v primeru tovarne SVEA je ravnala tako, da bi pripomogla k ohranitvi delovnih mest. Tako je pripravljena ravnati vselej, ko se bo pojavil investitor, ki bi želel odpirati delovna mesta v Zagorju, seveda, če se bo pojavil s proizvodnjo ali dejavnostjo, ki bo v skladu z našo osnovno filozofijo varovanja okolja in zagotavljanja zdravega življenjskega okolja. Prepričan sem, da se bodo v Zagorju v prihodnje še odpirala nova delovna mesta, in da bo občina vsakokrat storila vse, kar je v njeni moči, da investitorjem pomaga. Ta trenutek, ko brezposelnost na državni ravni še vedno raste, pa smo lahko izjemno zadovoljni, da zagorsko gospodarstvo uspeva zadržati obstoječa delovna mesta, zato je brezposelnost v zagorski občini pod državnim povprečjem. Seveda si želimo, da bi bila še manjša, a v razmerah, ko v nekaterih občinah brezposelnost že presega 20 %, je za polovico nižja stopnja v naši občini dober podatek.

Še pogled v prihodnost. Katere pomembne projekte oz. investicije,
ki jih po vašem mnenju občina nujno potrebuje, bi še želeli izpeljati do konca mandata? Kako na primer vidite Zagorje, čez nekaj let?

Na začetku tega mandata smo si skupaj z združenjem Zagorje gre naprej zastavili nekaj ciljev, ki pa jih nismo vezali zgolj na ta mandat, ampak smo gledali bolj dolgoročno. Ko smo skupaj z drugimi političnimi skupinami v občinskem svetu združili nekatere zamisli, je nastal načrt nadaljnjega razvoja Zagorja do leta 2020. Seveda bo pred koncem mandata dokončana največja investicija, kolektorski sistem skupaj s čistilno napravo v vrednosti 10 milijonov evrov. Prav tako bo dokončan sodobni predšolski center v prostorih bivše Lisce- to je 10 oddelčni vrtec Smrkci skupaj s centralno kuhinjo. V objektu bo v drugi fazi urejen tudi večnamenski prostor za dejavnost medgeneracijskega centra. Energetsko bomo sanirali nekaj javnih objektov, pri tem me veseli, da občani in občanke sledijo takšni usmeritvi, in da na območju vse občine pospešeno energetsko sanirajo tudi zasebne stanovanjske objekte. Srednjeročni načrt pa seveda zajema tudi novo knjižnico, obnovo osnovne šole Toneta Okrogarja skupaj z zgraditvijo še nekaterih objektov ob njej, tudi telovadnice in bazena. Ena izmed naših prioritetnih nalog je tudi oživitev nekdanjega ponosa, danes žal sramote, turističnega kompleksa Medijske toplice. Podpiramo dejavnost skupine mladih, ki si prizadevajo za odprtje bazenskega kompleksa, dolgoročna rešitev pa je zanesljivo v iskanju investitorja, ki bi bil pripravljen odkupiti Medijske toplice od sedanjih lastnikov in povrniti nekdanjo slavo enega izmed najstarejših zdravilišč v Sloveniji. Mnogo je bilo doslej storjenega pri obnavljanju cestne infrastrukture, a občina s 350 km krajevnih in lokalnih cest bo imela na tem področju vedno dovolj dela. Pospešeno delamo tudi na projektih, ki bodo posledično izboljšali kakovost zraka in sploh okolja v občini. Boj za čisto okolje je ena izmed naših osrednjih nalog, tako da v prihodnjih nekaj letih vidim občino Zagorje ob Savi kot sodobno urejeno okolje, v katerem bodo občani in občanke radi živeli.

Na začetku junija je notranji minister Gregor Virant izjavil, da vlada med varčevalnimi ukrepi pripravlja tudi ukinjanje občin. Kakšno je vaše mnenje glede tega ukrepa, se vam to zdi smiselno?
Mislim, da je treba ne glede na vse upoštevati voljo občank in občanov. Ko so se občine ustanavljale, ta ni bila vedno in povsod spoštovana. Ker gre za neposredni vpliv na vsakdanje življenje ljudi, imajo ti pravico povedati, v kakšni lokalni skupnosti želijo živeti.

Pa še beseda ali dve o letošnjem praznovanju občinskega praznika?
Občinski praznik bomo praznovali tako kot leta doslej, ponosno in samozavestno, s prireditvami, ki jih pozna vsa Slovenija in vselej znova privabijo množico obiskovalcev. Lani je bilo samo na zagorski noči več kot 10.000 ljudi. Predvsem pa se mi zdi pomembno poudariti, da ne gre pri tem le za zagorsko noč in noč pred nočjo. Društva in organizacije so pripravili več kot 50 različnih prireditev, s katerimi želijo počastiti praznik. To je poglavitna kakovost našega praznovanja, da pri tem sodeluje najširši krog ljudi in da vsi želijo prispevati k prazničnemu vzdušju.


Kako usklajujete službene obveznosti s privatnim življenjem?
Ko se enkrat podaš na pot, na kakršno sem se jaz, ne razmišljaš o usklajevanju službenih obveznosti s privatnim življenjem. Javna funkcija privatnega življenja v klasičnem smislu ne pozna in ne dovoljuje. Kot župan sem domala 24 ur na dan v javni službi, na voljo občankam in občanom. In oni to vedo, saj so lahko vselej v stiku z menoj, ali povedano drugače, v čast mi je, da sem lahko sam v nenehnem stiku z njimi.

Najlepši trenutek v življenju?
Mnogo lepega se mi je zgodilo v življenju, a neprecenljiv trenutek je rojstvo mojega sina Teja.

Namesto zaključka pa del sporočila župana Matjaža vagana Zagorjanom ob občinskem prazniku:> ""Drage občanke, dragi občani, zaradi vsega, kar delamo in bomo še naredili, predvsem pa zaradi vas samih, vaše energije in izjemne pripadnosti Zagorju ob Savi, lahko občinski praznik praznujemo ponosno in samozavestno. Hvala vam za vse, kar vsak dan storite za svoj kraj. Hvala tudi celotnemu občinskemu svetu, ki vselej znova dokazuje, kako v zagorski dolini znamo stopiti skupaj, kadar gre za naše dobro. Hvala delavkam in delavcem, ki ustvarjate podlago, da lahko gradimo naše mesto. Hvala tudi vsem vodstvenim delavcem v podjetjih in zavodih ter številnim obrtnikom in podjetnikom, ki se borite za obstoj delovnih mest, za obstoj na trgu. Zaradi truda vseh vas smo prepričani, da Zagorje ob Savi čakajo dobri časi. Zaradi slehernega občana in občanke imamo v Zagorju več kot imajo veliki."

Pripravila Stanislava Radunovič