Mateja Ocepek

V prostorih Zasavske ljudske univerze (ZLU) v Zagorju je bil 18. aprila slovesno odprt Večgeneracijski center Zasavje. To je projekt, ki ga ZLU vodi v sodelovanju s partnerjema Mladinskim centrom Zagorje ob Savi in Mladinskim centrom Hrastnik. Slovesne otvoritve so se udeležili ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enakem možnosti dr.Anja Kopač Mrak, župana Zagorja in Hrastnika,Matjaž ŠvaganinMiran Jeričter predstavniki zasavskih izobraževalnih in drugih javnih zavodov oziroma organizacij. Tokrat vam predstavljamo eno od zaposlenih na VGC, mlado in perspektivno Matejo Ocepek.

... in kdo je Mateja Ocepek? Naj to pove kar sama.

Moja življenjska zgodba se začne v Zasavju. Leta 1983 sem se pridružila očetu Marjanu, pristnemu Kisovčanu z družinskimi koreninami iz savinjske doline in Zagorjanki Vilmi, katere predniki izhajajo iz Tuhinjske doline. Imela sem res srečo, da sem bila drugi otrok, saj sem tako »podedovala« popisane knjižice, igrače, ki so že dobile novi namen in uhojene čevlje od pet let starejšega brata Iztoka. Vsi skupaj smo predstavljali družino Kreča.
Prve šolske klopi sem spoznala v Osnovni šoli Toneta Okrogarja, srednjo šolo pa sem nadaljevala v Ekonomski srednji šoli v Trbovljah. Ob iskanju primerne smeri za študij sem se odločila za socialno delo in ob študiju izredno uživala. Že med študijem in tudi potem sem opravila veliko prostovoljnega dela, ki pa mi je tudi omogočilo prvo zaposlitev v Mladinskem centru Trbovlje. Mladinski center Trbovlje je bil zame zibelka znanja in izkušenj, ki so mi dale popotnico za nadaljnje življenje. Svojo karierno pot sem nadaljevala na Osnovni šoli Slavka Gruma, kjer sem se izkusila kot učiteljica in takrat odkrila veselje dela z otroki. Zato sem se odločila, da svoje znanje izpopolnim na Pedagoški fakulteti. Pridobila sem si naziv vzgojitelj predšolskih otrok. V tem času sem ob poroki sprejela nov priimek Ocepek. Od otrok na šoli sem se poslovila z nastopom porodniškega dopusta. Po končanem staležu pa sem iskala nove poti, izzive in zaposlitev dobila na Zasavski ljudski univerzi kot organizator izobraževanja odraslih. Moji začetki so bili povezani z delom na projektu Medgeneracijskega središča Zasavje, z uspehom na razpisu za Večgeneracijski center Zasavje, pa sem dobila zaposlitev v okviru tega projekta. Danes je prostega časa bolj malo, kar ga pa ostane, ga pa v prvi vrsti namenim družini, nato pa še vedno prostovoljstvu, kot članica prostovoljnega gasilskega društva.

Omenili ste Večgeneracijski center Zasavje. Kakšna je vaša vloga v tem centru?

Res je. V januarju 2017 je Zasavje postalo bogatejše za Večgeneracijski center Zasavje, ki pokriva celotno Zasavje (Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Litija), sedež in dnevni center pa sta v Zagorju. Večgeneracijski center Zasavje je eden izmed 15 slovenskih večgeneracijskih centrov, ki jih za obdobje petih let sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad.
V Večgeneracijskem centru Zasavje sem ena od dveh zaposlenih na Zasavski ljudski univerzi, ki je prijaviteljica in nosilka projekta. Moja vloga v centru je koordinacija dogodkov, priprava mesečnega programa, promocija dogodkov in prvi stik z udeleženci in vsemi, ki potrebujejo našo pomoč.

Očitno imate že izkušnje na podobnih področjih?

Prve izkušnje na podobnih področjih sem začela pridobivati preko prostovoljnega dela. Na Centru za socialno delo sem opravljala prostovoljno delo kot pomoč družinam, na Inštitutu Antona Trstenjaka sem opravila usposabljanje za druženje s starejšimi in nekaj časa tudi obiskovala Dom upokojencev Polde Eberl Jamski. Na Šentu sem v štiriletnem obdobju kot prostovoljka obiskovala njihov dnevni center in izvajala Trening socialnih veščin, v Društvu za kulturo, razvoj in turizem sem opravljala dela kot tajnik društva in nudila pomoč pri izvedbi programa, aktivno pa sem sodelovala tudi v Mladinskem centru Trbovlje, kjer smo kot neformalna skupina Armada leta 2008 izdali priročnik »Učno pomagalo za izvajanje mladinskih ekoloških delavnic«. Mladinski center Trbovlje mi je odprl tudi vrata na karierni poti, saj sem tam dobila prvo zaposlitev kot vodja mladinskih programov, kjer sem pridobila veliko izkušenj, koristnih za delo, ki ga opravljam. Moram reči, da se v času opravljanja prostovoljnega dela niti nisem zavedala, kakšne vezi že takrat tkem. V trenutni službi pa se mi vse to vrača s poznavanjem socialne problematike, primernega ravnanja v določenih situacijah in v poznanstvih, ki mi pomagajo, da lahko uporabnike napotim na ustrezne ustanove.

Cilji in naloge VGC.

Z vzpostavitvijo večgeneracijskega centra želimo v lokalnem okolju zagotoviti varen in dostopen prostor občanom in ranljivim skupinam prebivalstva.
Namenjen bo druženju, ohranjanju oz. širjenju socialne mreže, izvajanju različnih vsebin, ki so preventivne in kurativne narave, namenjene socialnemu vključevanju izbranih ciljnih skupin. Partnerska zasnova projekta in sodelovanje različnih organizacij (društev, javnih zavodov, izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov in drugih) bodo omogočili dostop do raznolikih vsebin glede na specifične potrebe vsem izbranim ciljnim skupinam.
Temelj našega delovanja je na preventivnem delu, ki bo posameznikom omogočal dostop do informacij, druženje, vzpostavljanje in širjenje socialne mreže ter večgeneracijsko sodelovanje. Z vključevanjem v aktivnosti večgeneracijskega centra bodo posamezniki na neformalen način pridobivali različna znanja in kompetence, si širili in krepili socialno mrežo ter zmanjševali socialno izključenost.


In komu točno je center namenjen?
Aktivnosti so namenjene vsem generacijam, kulturam in osebam z različnim statusom. Z vključitvijo v aktivnosti imajo posamezniki možnost za opolnomočenje, razvoj, osebnostno rast in aktivno sodelovanje.

Koliko je zaposlenih v centru in kakšna je strokovna struktura?

Projekt Večgeneracijski center Zasavje je zagotovil tri in pol zaposlitve. Dve zaposlitvi sta na Zasavski ljudski univerzi, ena zaposlitev pri partnerju Mladinski center Zagorje in polovica zaposlitve pri partnerju Mladinski center Hrastnik. Po strukturi zaposlitve pa smo tri socialne delavke in ena magistra poslovnih ved.Kako bi ocenili medsebojno sodelovanje in vzdušje na skupnih sestankih?

Z ostalimi zaposlenimi smo se že ob prvem srečanju zelo dobro ujele. Nekatere smo se poznale že od prej, saj se aktivni Zasavci večkrat srečamo na kakšnih delavnicah, predavanjih, usposabljanjih. Vzdušje je enkratno, energije med nami so povezujoče. Med seboj namreč potrebujemo veliko usklajevanja in koordinacije, da se zagotovi vsem kazalnikom projekta, zato smo poleg rednih sestankov, redno na vezi.
Na uradni otvoritvi so bile predstavljene tudi delavnice. Za katere od njih obstaja največji interes in kje potekajo?

Če pogledamo v preteklost, je bilo največ zanimanja za računalniške delavnice in pa delavnice praktične uporabe pametnih telefonov. V zadnjem času pa se je povečalo tudi zanimanje za delavnice, ki so namenjene osebni rasti in pa kulinariki. Dobro so obiskane tudi enkratne delavnice in predavanja na različne teme, kot je bilo na primer predavanje Zagorje skozi čas ali delavnica Sprostitvena zvočna kopel.

V občini Zagorje ob Savi se bodo aktivnosti dnevno izvajale na sedežu VGC v Graščini (Grajska 2, Zagorje), poleg tega pa še enkrat mesečno v prostorih Varstveno-delovnega centra Zasavje in Medgeneracijskega društva Srečno na Izlakah.
V Mladinskem centru Zagorje ob Savi bodo aktivnosti potekale najmanj trikrat tedensko v obliki neformalnih srečanj in izobraževanj na lokaciji v Proletarcu, dvakrat tedensko pa bo prostor za aktivnosti zagotovil CSD Zagorje ob Savi.
V občini Trbovlje bodo aktivnosti VGC Zasavje potekale v prostorih Rudarskega doma, in sicer ob torkih, sredah in ob četrtkih. Enkrat mesečno se bodo aktivnosti izvajale tudi v Dnevnem centru Šentknap.
V občini Hrastnik bo nosilec aktivnosti Mladinski center Hrastnik, ki bo nudil prostor za neformalna druženja in izvajal različne aktivnosti. Enkrat mesečno bo izvajal aktivnosti tudi v KS Dol pri Hrastniku.
V občini Litija bodo aktivnosti potekale v prostorih Medgeneracijskega centra Šmelc enkrat tedensko.
Kjer se pridno dela, lahko pride do manjših pa tudi večjih težav. Kako je pri vas?

Ko pride do težav, sama temu rada rečem izziv. Seveda prihaja do izzivov, ki jih poskušamo reševati na najbolj racionalen način. Do zdaj znotraj ekipe ni prišlo do nobene večje težave, lahko pa pride do različnih pogledov na določeno situacijo. O tem se pogovorimo na skupnem sestanku, vsaka predstavi svoje mnenje in se skupno odločimo za kompromisno rešitev. Se pa večkrat pokaže prednost v tem, da prihajamo iz iste stroke, s podobnimi izkušnjami.
Kako lahko vsi, ki bi to želeli z vami in vašimi sodelavci, vzpostavijo stik?
Informacije o projektu in dogajanju na projektu lahko občani najdejo na spletni strani projekta www.vgc-zasavje.si ter spletnih straneh Zasavske ljudske univerze in obeh partnerjev (Mladinski center Zagorje in Mladinski center Hrastnik). Na spletnih straneh je objavljen tudi mesečni koledar aktivnosti. Na večino organiziranih aktivnosti se je potrebno predhodno prijaviti.
O mesečnem dogajanju na projektu obveščamo tudi preko elektronske pošte. Dogajanje na projektu promoviramo tudi na FB. Vsak mesec pa so na javno dostopnih mestih (CSD, Zavod za zaposlovanje, knjižnica, Delavski dom, železniška postaja, srednje šole, društva) na voljo zloženke, na katerih so predstavljene brezplačne aktivnosti za tekoči mesec. Za vse informacije in prijave pa nas lahko občani pokličejo na spodnje številke ali nam pišejo preko elektronske pošte.INFORMACIJE IN PRIJAVE MLADINSKI CENTER ZAGORJE:
TINA KRAUTBERGER
T. 040 457 079 | E. vgc-zasavje@mczos.si
INFORMACIJE IN PRIJAVE MLADINSKI CENTER HRASTNIK:
PETRA VELEJ
T. 041 893 422 | E. vgc-zasavje@mch.si
INFORMACIJE IN PRIJAVE ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA:
MATEJA OCEPEK
T. 03 56 55 131 ali 068 604 137 | E. info@vgc-zasavje.siPripravila Stanislava Radunovič
Fotografije arhiv MO