Aljaša Urbanija

Nova ravnateljica Srednje šole Zagorje je simpatična in nasmejana oseba, s katero je prav prijetno poklepetati. Če utegne seveda!


Namesto uvoda - kdo je Aljaša Urbanija, od kod prihaja, kje je rojena, se šolala, prva služba?
Rojena sem v Trbovljah, osnovno šolo sem obiskovala na Izlakah. Šolanje sem nadaljevala na Gimnaziji v Trbovljah. Pri izbiri študija sem razmišljala o slovenščini in se nato odločila za študij pedagogike in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Moja prva služba je bila v Rudarskem šolskem centru v Zagorju.

Glede na to, da ste kratko na mestu ravnateljice, kakšen je vaš ravnateljski položaj? Srednje šole kljub prejšnjim izkušnjam ni lahko krmiliti.
Delovno mesto ravnateljice sem kot vršilka dolžnosti prevzela z januarjem 2013, od julija dalje sem ravnateljica. Nekaj izkušenj sem dobila kot pomočnica ravnateljice, seveda pa je delovno mesto ravnateljice veliko bolj odgovorno. Povezovati je potrebno vse pomembne v šoli: dijake, starše in učitelje. Tudi srednje šole čutimo pritiske zakonodaje, krize v družbi, socialne stiske staršev in dijakov, strah pred napovedanim zaostrovanjem razmer. Mislim, da vodenje zahteva strokovno in profesionalno osebo, ki ob upoštevanju zakonodaje in zahtev šolskega ministrstva kljub vsemu zna prisluhniti ljudem, in je zelo občutljiva in subtilna osebnost. Ugotavljam, da je dejansko potrebno »krmiljenje« med vsemi čermi, in tega se še učim.

Kako se Srednja šola Zagorje vključuje v javnost, v družbo? Kakšne (katere) so njene perspektive?
Prepričana sem, da se Srednja šola Zagorje dobro pojavlja v javnosti kot vzgojno izobraževalna ustanova. Promocija šole postaja pomemben element delovanja šole in izobraževalnega dela. Z velikim prizadevanjem razvijamo spodbudne delovne pogoje, se vključujemo v različne projekte (EKO šola, Zdrava šola, Učni krogi, Samoevalvacija, mednarodno sodelovanje), ki še dodatno motivirajo učitelje in dijake k bolj zavzetemu delu. S tem razvijamo svojo konkurenčno prednost in kažemo svojo odgovornost do naše ciljne populacije – dijakov in njihovih staršev.
Šola je v zadnjih letih pridobila na ugledu. To potrjujejo učno-vzgojni rezultati, uspehi dijakov na različnih tekmovanjih in sodelovanje v mednarodnih projektih.
V šoli se je razvila klima, ki je naklonjena spremembam. Prepričana sem, da bomo tudi v prihodnosti znali slediti visokim pričakovanjem in ciljem, ki smo si jih zastavili.

Živimo v času krize. Kako se soočate z varčevanjem in s tem povezanimi spremembami v šolstvu?
Tudi v šolstvu smo seveda soočeni s problemi v družbi, katere del smo. Nenehno visijo nad nami kot Damoklejev meč grožnje s spremembami normativov, ni napredovanj učiteljev, ni zunanje stimulacije. Soočeni smo z zahtevami po zmanjševanju zaposlovanja, za vsako razpisano delovno mesto moramo pridobiti soglasje ministrstva. V okviru danih razmer moramo torej določiti prioritete, kaj je najbolj pomembno za delovanje v šoli in načrtovati porabo sredstev zelo racionalno.

Za katere izobraževalne programe se trenutno srednješolci najraje odločajo?
Kljub slabemu demografskemu stanju, torej nižanju populacije devetošolcev, se kaže trend rasti vpisa dijakov v Srednji šoli Zagorje. Že v preteklosti smo si na šoli prizadevali ponuditi dijakom privlačne in zanimive programe izobraževanja. Dijaki se odločajo predvsem za program zdravstvena nega, opažamo pa tudi povečano zanimanje za vpis v program gastronomske in hotelske storitve.

Ko na neko delovno mesto pridejo novi ljudje, imajo tudi nove ideje. Verjetno jih imate tudi vi …
Mogoče bi raje kot svoje ideje predstavila svoje razmišljanje o vodenju. Prepričana sem, da je pri vodenju izjemno pomembno, da ima vodja visoka pričakovanja in zahteve, da spodbuja svoje sodelavce, da predstavijo svoje ideje in predloge, ki jih vodja poskuša upoštevati oziroma uskladiti. S tem se poveča odgovornost vseh zaposlenih za uresničevanje zastavljenih ciljev, njihova motivacija in predanost delu.

Kaj vam je pri vašem delu najbolj všeč in zakaj?
Lahko rečem, da mi je tisto, kar mi je najbolj všeč, včasih tudi najmanj všeč. Vedno me je veselilo delo z ljudmi, zato sem se tudi odločila za študij pedagogike in vrsto let delala z dijaki in njihovimi starši kot šolska svetovalna delavka. Delo, kjer si nenehno v interakciji z drugimi, z različnimi osebnostmi, je precej naporno, vendar me tudi izpolnjuje in prinaša veliko zadovoljstva.

Družina je izhodišče vsega, zatočišče, motiv, spodbuda … Vam dejstvo, da ima tudi vaš soprog veliko izkušenj s tega področja veliko pomeni?
Lahko rečem, da v tem vidim prednost, ker lahko takoj dobim kakšno informacijo, izkušnjo ali nasvet. Vendar je treba včasih tudi pozabiti na šolske zadeve, da takšni pogovori v družinskem okolju ne prevladujejo.
Sinova pa sta seveda mnenja, da je to »itak« najina profesionalna deformacija.

Po napornem dnevu si je treba nabrati novih moči. Kako to počnete vi?
Zelo rada sem v naravi, sprostim se na vrtu, med rožami. Poleti je več časa za obisk naših hribov, rada tudi kolesarim in plavam, pozimi pa obiskujem pilates. Poslušam glasbo, uživam ob ogledu dobrega filma ali gledališke predstave. V kuhinji preizkušam nove recepte in ponavljam stare. Najraje pa seveda berem in upam, da mi bo uspelo tudi v prihodnje najti čas za takšne pobege od vsakdanjih problemov.


Vaš najljubši kotiček Zasavja?
Pravzaprav nimam najljubšega kotička v Zasavju, se pa v našem Zasavju čisto dobro počutim in na sprehodih v bližnje hribe dobim novo energijo.

Kaj vas jezi in kaj veseli?
Jezijo me ljudje, ki niso občutljivi za stiske drugih, ki ne premorejo sočutja in empatije, za katere rečemo, da vidijo samo sebe. Veseli pa me, da znam videti v ljudeh dobre in pozitivne lastnosti. Veseli me, da uspem ohranjati optimizem, veseli me, da me še vedno več stvari veseli, kot jezi.

Vaš moto?
Ob naslovu knjige Mihe Mazzinija »Polni koledarji, prazni dnevi« sem razmišljala, kaj je pravzaprav pomembno v življenju in upam, da mi bo uspelo, nekoč v prihodnosti, imeti »prazen koledar in polne dneve«.

Ravnateljici Aljaši Urbaniji želimo dobro in uspešno "krmiljenje" šole in, da se ji nekega dne le izpolni želja: Prazen koledar in polni dnevi!

Pripravila Stanislava Radunovič