obvestilo - PRAVILA ZA PREDSEDNIŠKE VOLITVE 2017

PRAVILA ZA PREDSEDNIŠKE VOLITVE 2017

Televizija ETV na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji- ZVRK (Ur.l. RS, št. 41/2007 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju Zakon) določa in objavlja pravila (obseg, pogoje in način) za izrabo programskega časa ob za izrabo programskega časa ob predsedniških volitvah, ki bodo potekale 22. oktobra 2017. V uredništvu skladno z Zakonom in svojo uredniško politiko vsem organizatorjem volilnih kampanj zagotavljamo enakopravnost in korektnost pri predstavitvi kandidatov in programov.
O načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov odloča odgovorni urednik samstojno, v skladu z uredniško politiko. Med volilno kampanjo bo Televizija ETV skladno z Zakonom o medijih (Ur.l. RS, št. 110/2006) objavljala popravke oziroma odgovore na objavljene informacije in pri tem odrekla objavo vsem, ki bi popravke ali odgovore poskušali izrabiti za posredno volilno kampanjo.
Televizija ETV vabi vse zainteresirane k oglaševanju in sporočanju oglasnih vsebin na videostraneh, samopredstavitvah, pogovornih in drugih oddajah dolžine 10 ali 30 minut in v oddajah Soočenje kandidatov. Naročila sprejemamo do zapolnitve programske sheme, ki je predvidena za predsedniške volitve. Volilni oglasi ne smejo kršiti zakonov in drugih predpisov. Skladno s 7. členom Zakona je obvezna navedba naročnika oglasa, ki tudi odgovarja za točnost in resničnost navedb v oglasu.
Pritožbo na izvajanje na tem mestu navedenih pravil lahko vložijo tako zakoniti interesni predstavniki kot tudi novinarji, gledalci in bralci. Pritožba se v pisni obliki naslovi na odgovornega urednika Televizije ETV, vsebovati pa mora opis očitane kršitve, predlog za njeno odpravo oziroma razrešitev problema in naslov pritožnika, kamor se lahko pošlje odgovor. Odgovorni urednik mora na pritožbo pisno odgovoriti najpozneje v dveh dneh po prejemu pritožbe.

Igor Gošte,
odgovorni urednik ETV