ZNP protestira zoper grobo zlorabo tožilstva in policije za pregon novinarjev

Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) opozarja in protestira zoper grobo zlorabo tožilstva in policije, ki sta si jo privoščila Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu in metliški župan Darko Zevnik.

Metliški župan Zevnik je zaradi dveh člankov o kadrovanju v Zdravstvenem domu Metlika in obnovi občinskih cest, ki sta bila objavljena na portalu Moja Dolenjska, zaradi obrekovanja podal kazensko ovadbo zoper odgovorno osebo portala. Tožilstvo je pri tem sledilo njegovemu predlogu in policiji naročilo zaslišanje odgovorne osebe oziroma novinarke.

Tako ovadba kot ravnanje tožilstva v tem primeru pomenita grobo zlorabo tožilstva in policije z namenom zastraševanja novinarjev, ki kritično pišejo o delu župana. Od julija 2015, ko je bil, tudi ali pa predvsem po zaslugi Združenja novinarjev in publicistov, spremenjen Kazenski zakonik, kazenski pregon novinarjev (pa tudi zasebnikov) na predlog vladnih funkcionarjev in funkcionarjev samoupravnih lokalnih skupnosti (torej tudi županov) namreč ni več mogoč in je mogoč le na zasebno tožbo. O slednjem izrecno govori 2. odstavek 168. člena KZ.

Zato ravnanje župana in tožilca Igorja Vertuša, ki je njegov predlog sprocesiral, pomeni grobo kršenje zakonodaje ter grobo zlorabo tožilstva in policije za zastraševanje novinarjev. V Združenju novinarjev in publicistov zahtevamo, da tožilstvo postopek zoper novinarko nemudoma ustavi in opravi interni nadzor, zakaj je do procesiranja predloga sploh prišlo, v nasprotnem primeru bo združenje primer internacionaliziralo.

Dodajamo povezavo na obrazložitev sprememb Kazenskega zakonika iz leta 2015, v kateri je ministrstvo za pravosodje na 48. strani (obrazložitev k 20. členu) jasno navedlo, za kakšne spremembe gre in koga zadevajo.

http://imss.dz-rs.si/imis/91de2f302e7aecf4112c.pdf
Upravni odbor Združenja novinarjev in publicistov, 1. 10. 2017