Zaposlitev za nedoločen čas s področja ekonomije

Spoštovani.
Občina Trbovlje objavlja prosto strokovno – tehnično delovno mesto finančnik VII/1 v Oddelku za premoženjske zadeve zaradi upokojitve sodelavke. Kandidati morajo imeti visoko strokovno izobrazbo ekonomske smeri oziroma prvo bolonjsko stopnjo ekonomske smeri in 8 mesecev delovnih izkušenj. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, rok za vlaganje prijav pa je do vključno 4. aprila 2019.
Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi: https://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24
Pozdrav / Regards

Kabinet županje
OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija
(
+386 3 56 27 930, GSM +386 70 630 635, +386 3 56 27 986)
http://www.trbovlje.si