Zaključena 1. faza participatornega proračuna v KS Podkraj

Prva faza pilotnega izvajanja modela participatornega proračuna v KS Podkraj je zaključena, poteka že druga.

Hrastnik, 15. 10. 2019 - Občina Hrastnik v letošnjem letu kot prva zasavska občina uvaja nov mehanizem vključevanja občanov – participatorniproračun (PP). Gre za sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi soodločajo občanke in občani in s tem izboljšujejo kakovost življenja v občini.

Za pilotno izvedbo je bila izbrana krajevna skupnost Podkraj. Krajanke in krajani KS Podkraj so lahko do 4. oktobra 2019 oddali predloge na pripravljenem obrazcu. Do izteka roka smo prejeli kar 13 predlogov. Vsi predlogi, kot kaže prvo preverjanje, tudi ustrezajo kriterijem.

Trenutno poteka že druga faza izvedbe, občinske strokovne službe tako pregledujejo prispele predloge in pripravljajo ocene stroškov posameznih projektov. Na tej točki se bo vključilo tudi same predlagatelje in se podane predloge pregledalo tudi skupaj z njimi. Ta faza PP se bo predvidoma zaključila konec naslednjega tedna. Po koncu postopka bo nastal seznam predlogov, o katerih bodo krajanke in krajani KS Podkraj odločali na glasovanju. Glasovanje bo potekalo v nedeljo, 10. novembra 2019.

In kaj so krajani predlagali? Nekateri predlogi so bili precej različni, nekateri precej podobni. Tako so predlagali otroško igrišče, nadstrešek pri Domu KS Podkraj, parkirne prostore pri Domu KS Podkraj, galerijo, prostor za različne aktivnosti …

Skupna točka prav vsem prispelim predlogom pa je dobrobit celotne skupnosti. Prav vse ideje so torej namenjene izboljšanju življenja v skupnosti (in ne posameznim interesom). In prav to je bistvo modela participatornega odločanja.

Lep pozdrav,
Mateja
OBČINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik