VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT 2019

ETV mediji in turizem d.o.o., Loke pri Zagorju 22, 1412 KISOVEC


VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT 2019

PRAVILA PREDSTAVLJANJA POLITIČNIH STRANK IN LIST, NJIHOVIH KANDIDATOV IN PROGRAMOV ZA VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT 2019 NA TELEVIZIJI ETV

1. S temi pravili ETV, mediji in turizem, d.o.o., skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju: ZVRK) določa in objavlja pravila (obseg, pogoji in način) za izrabo programskega časa za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov ob predčasnih volitvah v državni zbor, ki bodo potekale dne 26. 5. 2019.

2. Uredništvo Televizije ETV bo skladno z ZVRK in svojo uredniško politiko vsem organizatorjem volilnih kampanj zagotavljalo enakopravnost in korektnost pri predstavitvi strank in list, njihovih kandidatov ter programov. Volilno kampanjo bo spremljalo v skladu s profesionalnimi novinarskimi standardi, z novinarsko etiko in uredniškim kodeksom na neodvisen ter nepristranski način. To se nanaša tako na vsebinski vidik kot tudi na način in obseg spremljanja volilne kampanje ter drugih z volitvami povezanih novic.

3. O načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov bo odločalo uredništvo samostojno, v skladu z uredniško politiko.

4. Za potrebe volilnih kampanj Televizija ETV ne omogoča brezplačne predstavitve ali objave promocijskih vsebin, prav tako ne priznava na objavljene cene nikakršnih popustov.

5. V nobenem primeru organizatorji volilnih kampanj ali politične stranke v času volilne kampanje ne morejo prevzemati sponzorstva nad katerokoli programsko vsebino (oddajo).

6. Med volilno kampanjo bo Televizija ETV skladno z Zakonom o medijih (Ur.l. RS, št. 110/2006) objavljala popravke oziroma odgovore na objavljene informacije ter pri tem odrekla objavo vsem, ki bi popravke ali odgovore poskušali zlorabiti za posredno volilno kampanjo.

7. Televizija ETV vabi vse zainteresirane k oglaševanju in sporočanju oglasnih vsebin na videostraneh, spletni strani, samopredstavitvah, pogovornih in drugih oddajah. Naročila sprejemamo do zapolnitve programske sheme, ki je predvidena za predčasne volitve v državni zbor. Cenik je priloga tem pravilom.

8. Volilne oglaševalne vsebine ne smejo kršiti zakonov in drugih predpisov. Televizija ETV bo oglase, ki ne bodo skladni z veljavno slovensko zakonodajo in kodeksi, zavrnila. Televizija ETV bo skladno z mednarodnimi konvencijami zavrnila tudi objavo vseh oglasov, v katerih bodo nastopali otroci, mlajši od 14 let. Televizija ETV je dolžna navesti razloge za zavrnitev naročila.

9. Skladno s 7. členom ZVRK je obvezna navedba naročnika oglasa, ki tudi odgovarja za točnost in resničnost navedb v oglasu.

10. Pritožbo na izvajanje na tem mestu navedenih pravil lahko vložijo tako zakoniti interesni predstavniki kot tudi novinarji, gledalci in bralci. Pritožba se v pisni obliki naslovi na odgovornega urednika Televizije ETV, vsebovati pa mora opis očitane kršitve, predlog za njeno odpravo oziroma razrešitev problema ter naslov pritožnika, kamor se lahko pošlje odgovor. Odgovorni urednik mora na pritožbo pisno odgovoriti najpozneje v dveh dneh po prejemu pritožbe.

11. Pravila so namenjena organizatorjem volilnih kampanj in so javno objavljena na spletni strani Televizije ETV: http://etv.elektroprom.si/


Kisovec, dne 25. 4. 2019


Boštjan Vidmar,
direktor in odgovorni urednik ETV