V Trbovljah po kolesarskih poteh že maja

Na razpisu smo pridobili evropska kohezijska sredstva v višini 95.000 €, katere bomo namenili trajnostni mobilnosti v našem mestu, t. j. ureditvi kolesarskih površin. Celotna vrednost investicije bo znašala približno 130.000 €, preostanek sredstev pa bo zagotovila občina.
Kot smo že večkrat poudarili, nameravamo letos skozi del mesta, dolgoročno pa skozi celo mesto, umestiti kolesarske površine, kot jih imajo umeščena številna druga mesta, in na tak način zagotoviti oziroma omogočiti kolesarjem ter vsem udeležencem v prometu varnejšo pot od točke A do točke B. Z ureditvijo kolesarskih površin bodo tako varnejši kolesarji in na drugi strani tudi pešci, saj glede na trenutno ureditev kolesar lahko vozi zgolj po cesti, kjer ovira promet ali pa po pločniku, kjer lahko predstavlja nevarnost za pešce, mamice z vozički ipd.
Ideja umestitve kolesarskih površin je spodbujanje trajnostne mobilnosti v mestu, ob predpostavki, da lahko kolesar zgolj v nekaj minutah prevozi celo trboveljsko dolino. Gre tudi za pobudo skupine zainteresiranih občanov »Trbovlje na kolo«.
Zarisovanje kolesarskih površin bomo začeli prihodnji teden, skladno s tem pa bo nujna tudi začasna sprememba prometnega režima. Od ponedeljka, 23. aprila do predvidoma 15. maja, bo potekala polovična zapora na lokalnih cestah od križišča pri Mercatorju do krožišča na Trgu revolucije ter polovična zapora regionalne ceste od krožišča na Trgu revolucije do križišča Kamnikar.
Želimo poudariti, da bodo polovične zapore potekale zgolj med izvajanjem del. Dela se bodo izvajala ob delovnikih in sobotah. Ob nedeljah in praznikih (27. april, 1. in 2. maj), ko se dela ne bodo izvajala, pa se bodo polovične zapore umaknile in cesta bo normalno prevozna. V času izvajanja investicije prosimo vse udeležence prometa za strpnost in razumevanje.
Verjamemo, da bo to za občane precejšnja sprememba, a verjamemo tudi, da se je bomo s časom navadili ter znali izkoristiti na način, da bo koristila vsem. Številna evropska mesta so že pred leti poskrbela za kolesarske poti, kmalu pa bodo med njimi tudi Trbovlje.

Pozdrav / Regards
Kabinet županje

OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija
(tel. +386 3 56 27 930, GSM +386 70 630 635, fax+386 3 56 27 986)
http://www.trbovlje.si