V Trbovljah nova varna pot v šolo

Ob začetku šolskega leta, je bil z namenom umirjanja prometa na Opekarni postavljen prikazovalnik hitrosti, saj gre za pot, ki jo številni učenci in dijaki vsakodnevno prehodijo na poti v šolo in domov. V tej smeri pa želimo tudi nadaljevati.
Zaradi ozkega dostopa do OŠ Tončke Čeč so v nevarnosti predvsem pešci, v tem primeru otroci, na poti v šolo in iz nje. Z namenom povečanja varnosti želimo z ukrepi dodatne signalizacije omogočiti, da bodo otroci v prometu bolj vidni. Veseli smo, da je našo skrb in pobudo prepoznala tudi Zavarovalnica Triglav, ki se je odločila, da nam pri projektu priskoči na pomoč in prispeva delež sredstev, ki bodo namenjena označbi talne signalizacije. Dela že potekajo in bodo končana v kratkem, v sklopu zarisa varnih poti v šolo pa bo na levi strani cestišča v širini 1,5 metra, od Keršičeve ceste do vhoda v šolo z modro barvo zarisan hodnik za pešce. Do zdaj je bil ta predel neurejen, saj od Keršičeve ceste do šole ni bilo ločenih površin za pešce in vozila. Z ureditvijo površin za pešce je bilo treba preurediti (na novo zarisati) tudi parkirna mesta ob šoli, novost pa je tudi ta, da je eno parkirno mesto po novem namenjeno invalidom.
Pozdrav / Regards
Kabinet županje

OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija
(tel. +386 3 56 27 930, GSM +386 70 630 635, fax+386 3 56 27 986)
http://www.trbovlje.si