Upravni svet Združenja novinarjev in publicistov

Združenje novinarjev in publicistov je na rednem občnem zboru v Pivki 10. junija 2017 za predsednika izvolilo novinarja Tina Mamića. Za podpredsednika ZNP je bil izvoljen dr. Matevž Tomšič. Poleg predsednika in podpredsednika so člani upravnega sveta ZNP še Irena Zagajšek, Igor Gošte, Aleksander Kolednik in Aleš Kocjan. Nadzorni odbor vodi Zlata Krašovec, njegova preostala člana sta Igor Guzelj in Metod Berlec.
Člani Častnega razsodišča ZNP so Lea Kalc Furlanič, Aleksander Kolednik, Nenad Glucks, Jože Možina in Matevž Tomšič.