Trbovlje še prijaznejše osebam z različnimi oviranostmi

Spoštovani.
Občina Trbovlje je letos februarja z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala Dogovor o sodelovanju na projektu "Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi". Konec septembra je s predstavniki ministrstva, Geodetskega inštituta Slovenije ter občin Celje, Zreče in Trbovlje potekal predhodni sestanek za izvedbo nadaljnjih aktivnosti. Projekt financira omenjeno ministrstvo, vanj je vključenih 21 občin, med njimi tudi Občina Trbovlje.
Glavni cilj projekta, katerega nosilec je Geodetski inštitut Slovenije, partner projekta pa zavod Beletrina, je omogočiti dostopne in bolj varne poti za samostojno mobilnost v domačem okolju za vse občane, s poudarkom na slepih, slabovidnih, gibalno oviranih, šolskih otrocih, mladini in starejših in tako dvigniti kakovost življenja vseh občanov, še posebej pa oseb z različnimi primanjkljaji oz. oblikami invalidnosti. Vsebina projekta je usmerjena v rešitve mobilnosti v mestih, dostopnost javnih institucij ter spletno dostopnost. Občina Trbovlje je že od leta 2005 nosilka listine Občina po meri invalidov in ker v tej smeri urejamo oziroma obnavljamo tudi vso infrastrukturo (klančine za lažjo dostopnost, dvigala v javnih institucijah, itd.), je sodelovanje in podpora občine v omenjenem projektu nadgradnja aktivnosti povezanih s prej omenjeno listino in življenjem v občini.
Gre za dolgoročen projekt, ki bi osebam z različnimi oviranostmi omogočil lažje načrtovanje in predvidevanje poti, tako pri vsakodnevnih opravkih, kot tudi potovanja oziroma izlete po naši državi. Ideja je, da bi projekt podprle vse slovenske občine, znotraj vsake občine, bi se zajeli podatki (npr. kako dostopati do kakšne institucije ali znamenitosti, kje se nahajajo stranišča, ki so prilagojena invalidom, itd.), ki bi ciljnim skupinam omogočili natančno načrtovanje njihovega potovanja in s tem še večjo samostojnost in mobilnost.
Pozdrav / Regards
Kabinet županje

OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija
( +386 3 56 27 930, GSM +386 70 630 635, +386 3 56 27 986)
http://www.trbovlje.si