Terezn'čan vas s prenovljeno linijo čaka na osmih postajališčih

Spoštovani.
Občina Trbovlje že nekaj let financira linijo avtobusnih prevozov Terezn'čan. Osnovno vodilo vzpostavitve avtobusne linije Terezn'čan je omogočiti boljšo povezavo javnega prevoza tudi izven centra mesta in na ta način spodbuditi ljudi, da namesto osebnih avtomobilov uporabijo javni prevoz in z delitvijo prevoza pripomorejo k manjšemu onesnaževanju okolja z izpušnimi plini in obenem sprostijo že tako prenasičena parkirna mesta v centru mesta, kar je seveda problem vseh občin. Letno občina za to linijo nameni 11.200 €, mesečno pa beležimo v povprečju 540 voženj občank in občanov. Zaradi financiranja s strani občine je zato tudi cena vstopnice temu primerna in znaša 0,5 €/vožnjo.
Veseli nas, da je linija lepo sprejeta med občani, ki avtobusni prevoz radi koristijo še posebej ob sredah in sobotah, ko je tržni dan. Avtobus je do sedaj vozil ob ponedeljkih, sredah in sobotah čez cel dan, ker pa smo opazili, da se je koriščenje storitve ob ponedeljkih in v popoldanskem času zmanjšalo, prav tako se je izkazalo, da potreb po določenih postajališčih ni, saj tam potniki ne vstopajo oziroma izstopajo. Od začetka novembra dalje bo tako veljal nov vozni red po katerem bo Terezn'čan vozil ob sredah in sobotah od 8.50 do 12.40, pri čemer pa ne bo več ustavljal na postajališču »Za kupolo« in »Keršičeva«.
Prijazno vabimo vse občane in občanke, da izkoristijo avtobusno linijo Terezn'čan, ki ponuja ugodno in udobno vožnjo tudi izven centra mesta. Postajališč je kar 8 in sicer pri domu upokojencev, OŠ Trbovlje, Občini Trbovlje, Splošni bolnišnici Trbovlje, Delavskem domu Trbovlje, Trgu revolucije, Polaju in na Neži.
Pozdrav / Regards
Kabinet županje

OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija
( +386 3 56 27 930, GSM +386 70 630 635, +386 3 56 27 986)
http://www.trbovlje.si