tednih po podelitvi Goldmanove okoljske nagrade 2017 za Evropo

Boštjan Pihler je, v tednih po podelitvi Goldmanove okoljske nagrade 2017 za Evropo predsedniku Eko kroga Urošu Macerlu, večkrat javno podal svoje videnje razmer v Eko krogu, med drugim v spletnih Financah z dne 24. 5. 2017, nazadnje pa v Delu z dne 8. 7. 2017. Njegov prispevek terja, vsaj v grobem, nekaj pojasnil.

V zadnjih letih nihče iz Eko kroga ni imel ne volje ne ambicije opravljati Uroševega dela – to je predstavljati društva navzven, komunicirati z mediji, koordinirati delovanje članov in simpatizerjev, ter sodelovati v javnih razpravah. V Eko krogu Urošu nagrado iskreno privoščimo in smo nanj ponosni.

Iz Pihlerjevega pisanja lahko bralec dobi občutek o razkolu znotraj Eko kroga. Bralcem sporočamo, da smo aktivisti Eko kroga složni in še vedno zelo aktivni. Boštjan Pihler je bil med ključnimi aktivisti v prvih letih delovanja društva in njegov takratni prispevek zelo cenimo. Leta 2013 pa se je od dela Eko kroga distanciral in ni več sodeloval na sestankih ali bil aktiven v društvu (z izjemo priprave odprtega pisma ministru Počivalšku, decembra 2016).
Razen Boštjana, nihče od članov nima težave z dejstvom, da je Goldmanovo okoljsko nagrado dobil Uroš Macerl.

Prav tako nihče, razen Boštjana, ne nasprotuje Uroševemu načrtu porabe finančnega dela nagrade. Kot je napovedal že pred prejetjem, bo Uroš polovico razpoložljive nagrade porabil za razvoj svoje kmetije, druga polovica pa je že na računu Eko kroga in bo porabljena za delovanje društva v dobrobit okolja.

Aktivisti Eko kroga