Sanacija odsekov proti Planinski vasi

V prihodnjem tednu, natančneje 26. junija 2018, se bodo pričela sanacijska dela ceste proti Planinski vas. V sklopu sanacije se bodo uredili trije odseki, ki bodo na novo asfaltirani, prav tako pa bo urejeno tudi odvodnjavanje. V času izvajanja del bodo potekale občasne popolne zapore, obvoz pa bo možen preko Kleka. Dela bodo končana predvidoma s koncem julija.
Pozdrav / Regards
Tajništvo Občine Trbovlje

OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija
(tel. +386 3 56 34 730, fax+386 3 56 27 986)
http://www.trbovlje.si