Razsvetljava priključka na avtocesto v Višnji Gori

Vztrajno prizadevanje Občine Ivančna Gorice za razsvetlitev avtocestnega priključka v Višnji Gori je po večkratnih stikih gospoda župana Dušana Strnada s predstavniki Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS), končno obrodilo sadove. V minulem tednu je bila s strani DARSa podpisana pogodba z izvajalcem, zadolženim za javno razsvetljavo na avtocestnem priključku v Višnji Gori, kar bo znatno povečalo prometno varnost pri vstopu in izstopu na avtocesto v Višnji Gori.

Priključek je na izvozu v Višnjo Goro nevaren zaradi strmega klanca, udeleženci pa se zaradi pogoste megle soočajo s slabo vidljivostjo. Zaradi pravočasne izbire smeri vožnje in prilagoditve hitrosti pri vključevanju in vožnje v priključku ter vključevanja vozil iz priključka na avtocesto, je vožnja že v dnevnem času zelo zahtevna.

V nočnem času pa predstavlja nerazsvetljen priključek na področju z veliko gostoto prometa zaradi omejenih vidnih razmer še dodatno nevarnost. Zahtevani nivo razsvetljave, skladen z novo evropsko normo za cestno razsvetljavo, je odvisen od nevarnosti, ki se pojavljajo v prometu, zato je smiselno, da so takšni priključki kot je v Višnji Gori razsvetljeni. Z dobro razsvetljavo se bo znatno pripomoglo k večji varnosti in boljšemu odvijanju prometa.

Izvajalec bo z deli na priključku v Višnji Gori pričel takoj, ko bodo to dovoljevale vremenske razmere.