Prvi v Zasavju do evropskih sredstev z naslova projekta Interreg

Občina Trbovlje se je več kot leto dni v sodelovanju z Občinami Labin, Slovenska Bistrica in Rijeka prizadevala, da bi s skupnimi močmi, podobno zgodovino, ki združuje mesta in inovativnimi idejami uspela na javnem razpisu Programa sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Hrvaška. Številni sestanki, usklajevanja, sestavljanje prijave na razpis, ki je obsegala preko 300 strani, so prejšnji teden dobili svoj epilog. Na javni razpis je skupno prispelo 88 vlog, odobrenih je bilo 17 projektnih predlogov, med drugim tudi projektni predlogi Občine Trbovlje in ostalih partnerjev, s katerimi sodelujemo. Vrednost celotnega projekta, ki so ga občine Trbovlje, Labin, Rijeka in Slovenska Bistrica prijavile znaša 1,508 mio €, od tega je evropskih sredstev, ki so namenjene projektu naše občine kar pol milijona evrov. S pridobljenimi sredstvi bomo preko trajnostnega turizma omogočili aktivno ohranjanje dediščine, in sicer pri ureditvi pred pošto in pa pri projektu, ki ga pripravljamo v sodelovanju z Delavskim domom Trbovlje.


Pozdrav / Regards

Kabinet županjeOBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija
(
+386 3 56 27 930, GSM +386 70 630 635, +386 3 56 27 986)
http://www.trbovlje.si