Projekt podprla tudi Občina Trbovlje

Spoštovani.
Pri dijakih Srednje tehnične in poklicne srednje šole Trbovlje je zelo pomembno, da se poleg teoretičnega dela aktivno in redno srečujejo tudi s praktičnim delom, zato del njihovega pouka velikokrat poteka v laboratorijih. Te imajo na šoli že tri. Strojni laboratorij je v drugi fazi opremljanja, pri tem pa bo šoli s finančnimi sredstvi priskočila na pomoč tudi Občina Trbovlje. Tudi s pomočjo te donacije, ki je namenjena ureditvi laboratorija, bodo lahko dijaki, v povezavi z lokalnim gospodarstvom, uresničevali ciljne projekte in projekte, ki nastajajo v okviru pouka.
Utrinek podpisa pogodbe pošiljamo v prilogi.
Pozdrav / Regards

Kabinet županjeOBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija
(
+386 3 56 27 930, GSM +386 70 630 635, +386 3 56 27 986)
http://www.trbovlje.si