PRAVILA 

ZA IZRABO PROGRAMSKEGA ČASA IN OBJAVE OGLASOV ZA PREDSTAVITEV MNENJ O VPRAŠANJU ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O IZGRADNJI, UPRAVLJANJU IN GOSPODARJENJU Z DRUGIM TIROM ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA- KOPER, KI BO 24.9.2017

Televizija ETV na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji- ZVRK (Ur.l. RS, št. 41/2007 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju Zakon) določa in objavlja pravila (obseg, pogoje in način) za izrabo programskega časa ob Zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača- Koper, ki bo potekal v nedeljo, 24. septembra 2017.
O načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov odloča uredništvo samostojno, v skladu z uredniško politiko. Med volilno kampanjo bo Televizija ETV skladno z Zakonom o medijih (Ur.l. RS, št. 110/2006) objavljala popravke oziroma odgovore na objavljene informacije ter pri tem odrekla objavo vsem, ki bi popravke ali odgovore poskušali izrabiti za posredno referendumsko kampanjo.
Televizija ETV vabi vse zainteresirane k oglaševanju in sporočanju oglasnih vsebin in sodelovanje v pogovornih oddajah Referendum 2017. Naročila sprejemamo do zapolnitve programske sheme.
Volilni oglasi ne smejo kršiti zakonov in drugih predpisov. Skladno s 7. členom Zakona je obvezna navedba naročnika oglasa, ki tudi odgovarja za točnost in resničnost navedb v oglasu.
Pritožbo na izvajanje na tem mestu navedenih pravil lahko vložijo tako zakoniti interesni predstavniki kot tudi novinarji, gledalci in bralci. Pritožba se v pisni obliki naslovi na odgovornega urednika Televizije ETV, vsebovati pa mora opis očitane kršitve, predlog za njeno odpravo oziroma razrešitev problema ter naslov pritožnika, kamor se lahko pošlje odgovor. Odgovorni urednik mora na pritožbo pisno odgovoriti najpozneje v dveh dneh po prejemu pritožbe.

Igor Gošte,
odgovorni urednik ETV

CENIK za Zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača- Koper, ki bo potekal v nedeljo, 24. septembra 2017.Za vas smo pripravili cenovno ugodni paket oglaševanja na ETV v času referendumske kampanje.


Ponujamo:

a) tedensko predvajanje video spota (do 30 sekund) 2 x v času med 20.in 22.uro ter 2 x v času ponovitev oddaje ETV v času med 8. in 10.uro. Torej 4 x dnevno.

b) 30 ali 10 minutnO predstavitveno oddaja Referendum 2015 (eden ali več gostov) posneta v studiu ETV. Predvajanje prvič v času med 20.in 22.uro ter še dve ponovitvi v dopoldanskem času.

c) tedensko predvajanje video strani v času med 10.in 18.uro do 10 x dnevno vsakokrat po 14 sekund.


Cena:

Cena za a (150.00)

Cena za b (300.00 in 160.00)

Cena za c (100.00)


Vse cene so že z DDV!


S pozdravi,


odgovorni urednik ETV:

Igor Gošte
041-989-446