Pisno poslansko vprašanje

V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno
poslansko vprašanje v zvezi z načrti za gradnjo predora Trbovlje – Prebold, ki ga
naslavljam na ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča.

S spoštovanjem,
mag. Alenka Bratušek, l.r.
poslanka

Odgovor na poslansko vprašanje mag. Alenke Bratušek v zvezi z načrti za gradnjo predora Trbovlje - Prebold

Spoštovani,

pošiljam vam odgovor na pisno poslansko vprašanje mag. Alenke Bratušek v zvezi s projektom
nove cestne povezave Polzela - Trbovlje. Vprašanje se vsebinsko nanaša na načrtovani odsek
od Trbovelj do Prebolda, ki predstavlja predorski odsek te povezave.
Glede na to, da so se na tem projektu aktivnosti pričele pred kratkim ne razpolagamo še z
zadostno stopnjo zrelosti dokumentacije, da bi lahko napovedovali način in vire financiranja ter
samo dinamiko poteka projekta.

Za novo cestno povezavo Polzela - Trbovlje je izdelan Dokument identifikacije investicijskega
projekta (DI-IP) iz katerega izhajajo osnovni podatki o projektu. Dolžina nove cestne povezave
znaša 19,220 kilometra, na trasi je od km 9,320 do km 11,340 predviden predor Vrhe, dolžine
2020 metrov. Navedeni investicijski dokument je le osnova za začetek postopka za uvrstitev
investicijskega projekta v proračun. Priprava potrebnih strokovnih podlag iz katerih bo možno
odgovoriti na vaša zastavljena vprašanja bo sledila v postopku prostorskega umeščanja, ki bo
pričet po uvrstitvi projekta v načrt razvojnih programov. Projekt bo vključen v proračun ob
spremembi proračuna za leto 2018, predvidoma proti koncu letošnjega leta.

S spoštovanjem,
dr. Peter Gašperšič