P R E D Č A S N E V O L I T V E P O S L A N C E V V D R Ž A V N I Z B O R 2 0 1 8

S temi pravili ETV d.o.o. skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju: ZVRK)
določa in objavlja pravila (obseg, pogoji in način) za izrabo programskega časa za predstavitev kandidatov,
političnih strank in njihovih programov ob predčasnih volitvah v državni zbor, ki bodo potekale v nedeljo,
dne 03.06.2018.