ODKUP DRUŽBE SPEKTER S STRANI STANOVANJSKEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklep vlade republike Slovenije, s katerim nalaga Stanovanjskemu skladu RS odkup družbe Spekter d.o.o., je brez dvoma zgodovinski sklep vlade, izjemnega pomena za vsakega posameznika kot za vse tri lokalne skupnosti Zasavja v celoti. Sklep bo imel enega izmed najbolj pozitivnih vplivov na dolgoročni razvoj regije, saj na najboljši možni način ščiti ekonomski in socialni položaj najemnikov Spektrovih neprofitnih stanovanj, ki jih je samo v občini Zagorje ob Savi okrog 600. Nenazadnje je vlada republike Slovenije s to odločitvijo sledila sklepu občinskega sveta Zagorja ob Savi, ki je s tem, ko je prižgal zeleno luč županu Matjažu Švaganu, da začne pogovore o odkupu Spektra, pravzaprav želel preprečiti, da bi družba Spekter prešla v zasebne roke, s čimer bi bili zanesljivo najbolj prizadeti prav najemniki neprofitnih stanovanj. Občina Zagorje ob Savi bi s svojo namero o odkupu to preprečila in na ta način zaščitila ljudi v Zasavju. S sklepom vlade republike Slovenije, da družba Spekter d.o.o. preide v last Stanovanjskega sklada republike Slovenije, je v celoti izpolnjen interes tako občine Zagorje ob Savi kot celotne zasavske skupnosti, saj gre v prvi vrsti za zaščito ekonomskega in socialnega položaja vseh sedanjih in prihodnjih najemnikov stanovanj, kar je bila ves čas tudi poglavitna zahteva občine Zagorje ob Savi.

Stanovanjskemu skladu republike Slovenije izrekamo dobrodošlico v Zasavju, z zavezo, da bo imel v občini Zagorje ob Savi vselej dobrega in zanesljivega partnerja.


Pozdrav/Regards,

OBČINA ZAGORJE
Cesta 9.avgusta 5, 1410 Zagorje, Slovenija
Telefon: 03 56 55 720
www.zagorje.si