Obnovljeni poslovni prostori čakajo novega najemnika

Objavljen je javni razpis za oddajo poslovnih prostorov z javnim zbiranjem ponudb. Gre za popolnoma obnovljene poslovne prostore na naslovu Ulica Sallaumines 8 v skupni izmeri 210,75 m2, ki so primerni za opravljanje različnih dejavnosti.
Interesenti se lahko dogovorijo za ogled poslovnih prostorov oziroma pridobijo podrobnejše informacije v času uradnih ur, kontaktni podatki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe morajo prispeti na naslov občine do vključno 3. 4. 2019, do 11. ure. Javno odpiranje prispelih ponudb pa bo potekalo 3. 4. 2019, ob 13. uri v sejni sobi občine.
Povezava do razpisa: https://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24
Pozdrav / Regards
Kabinet županje

OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija
( +386 3 56 27 930, GSM +386 70 630 635, +386 3 56 27 986)
http://www.trbovlje.si