Objavljen razpis in javni natečaj

Spoštovani.
Objavljen je razpis za direktorja javnega zavoda Mladinski center Trbovlje. Kandidati morajo imeti 2. stopnjo visokošolske izobrazbe oziroma visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) in vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju vodenja, izkazane organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti ter izkušnje pri samostojnem vodenju projektov v mladinskem delu. Prijava je mogoča do 7. oktobra 2019.
Več informacij je na voljo na povezavi:
https://www.trbovlje.si/vsebina/ostali%20razpisi/36
Prav tako je objavljen javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta direktor občinske uprave Občine Trbovlje. Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterij/druga stopnja in najmanj sedem let delovnih izkušenj. Delovno področje prostega delovnega mesta med drugim obsega neposredno vodenje občinske uprave, organiziranje in usklajevanje dela občinske uprave, skrb za dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave. Prijave bodo odprte do 10. oktobra 2019.
Več informacij je na voljo:
https://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24

Pozdrav / Regards
Kabinet županje

OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija
( +386 3 56 27 930, GSM +386 70 630 635, +386 3 56 27 986)
http://www.trbovlje.si