Občina Hrastnik razpisala štipendije

Občina Hrastnik je danes objavila Razpis za dodelitev štipendij za obrtne poklice, štipendij za študente z nižjim socialnem statusom, štipendije za študente s posebnimi potrebami in kadrovske štipendije.
Štipendije so namenjene dijakom, ki se redno šolajo v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja in rednim študentom na dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programih.

Dokumentacijo lahko kandidati prevzamejo na vložišču Občine Hrastnik, pisarna št. 38; na voljo pa je tudi na spletni strani Občine Hrastnik – http://bit.ly/2mwQ0U0. Dodatne informacije so v času odprtega razpisa na voljo vsak dan, v času uradnih ur Občine Hrastnik, na telefonski številki 03 56 54 352, kontaktna oseba Irena Senčar, e-naslov: irena.sencar@hrastnik.si

Skupno bo podeljenih okvirno 18 štipendij.

Razpis je odprt od 25. 9. 2019 do vključno 11. 10. 2019.

Lep pozdrav,
Mateja
OBČINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

http://www.hrastnik.si