Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim

Eko sklad z javnim pozivom 59SUB-SOCOB17 ponuja občanom nepovratne finančne spodbude za zamenjavo starih kurilnih naprav na trda goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, med katere spada tudi Občina Trbovlje.
Namen poziva je znižanje delcev PM10 in posledično izboljšanje kakovosti zraka. Skupno je na voljo kar 440.000 € sredstev, višina nepovratne finančne spodbude pa znaša do 100% priznanih stroškov naložbe. Na javnem pozivu lahko sodeluje:
· vsaka fizična oseba, ki je socialno šibek občan in upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč ter je državljan RS in hkrati lastnik, solastnik ali etažni lastnik eno ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri ali večstanovanjski stavbi.
· Vsaka fizična oseba, ki je socialno šibek občan in upravičen do denarne socialne pomoč, ki ni izredna socialna pomoč ter je državljan RS in hkrati najemnik eno ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri ali večstanovanjski stavbi, pri čemer je lastnik navedene stanovanjske enote občina, najemnik pa ima v tej enoti urejeno stalno prebivališče ali dovoljenje za stalno bivanje.
· Vsaka fizična oseba, ki je socialno šibek občan in upravičen do denarne socialne pomoč, ki ni izredna socialna pomoč ter je državljan RS in hkrati lastnik, solastnik ali etažni lastnik eno ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanje v tri ali večstanovanjski stavbi, ima stalno prebivališče v RS in ima pravico do varstvenega dodatka.
Javni poziv in dokumentacija za prijavo je na voljo na spletni strani Eko sklada, za informacije o javnem pozivu pa so na voljo tudi na telefonski številki 01 241 48 20, in sicer vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 14.30.
Občani Občine Trbovlje se lahko za vse informacije oglasijo tudi v svetovalni pisarni ENSVET, ki se nahaja na naslovu Gimnazijska cesta 22 a v Trbovljah, a po predhodnem naročilu na telefonskih številkah: 040-868-211 (Karmen HLADNIK PROSENC) in 051-365-380 (Ervin RENKO).

Pozdrav / Regards
Kabinet županje

OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija
(tel. +386 3 56 27 911, GSM +386 51 356 893, fax+386 3 56 27 986)
http://www.trbovlje.si