Mladim prijazna občina

Spoštovani.

Včeraj se je županja Občine Trbovlje udeležila podpisa certifikata Mladim prijazna občina, ki so ga Trbovlje, s strani Inštituta za mladinsko politiko, prejele za obdobje od leta 2018 do 2022. Certifikat je občina prvič prejela pred štirimi leti, veseli pa smo, da nam je s trdim delom in projekti v smeri zaposlovanja, izobraževanja in informiranja mladih ter stanovanjske politike uspelo certifikat obdržati. Županja se je ob podpisu zahvalila vsem deležnikom, ki so s svojim delom kakorkoli prispevali k ohranitvi naziva in med drugim dejala: »Z ukrepi zaposlovanja mladih v javni upravi preko pripravništev, zaposlitev za določen in nedoločen čas ter preko javnih del, poskušamo mladim omogočiti prve delovne izkušnje, da bodo kasneje konkurenčnejši na trgu dela.« Izpostavila je tudi številne projekte zavodov in podjetij v občini, ki so pozitivno prispevali k zaposlovanju mladih v občini.

Pozdrav / Regards
Kabinet županje

OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija
(tel. +386 3 56 27 930, GSM +386 70 630 635, fax+386 3 56 27 986)
http://www.trbovlje.si