JR za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Spoštovani.
Občina Trbovlje objavlja javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, na podlagi katerega bo oblikovana prednostna lista – lista B za prosilce, ki so, glede na dohodek, zavezani k plačilu varščine.
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, lahko vloge dvignejo na Občini Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje (predalček z vlogami v pritličju), in sicer vsak dan v času uradnih ur, od 8. do 11. ure ter od 12. do 15. ure, v sredo do 17. ure, v petek pa do 13. ure. Obrazec za prijavo na javni razpis je dostopen tudi na spletnih straneh Občine Trbovlje (www.trbovlje.si), rubrika »Razpisi« (https://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24).
Vloge je možno oddati do vključno petka, 7. 12. 2018, v pisarni Občine Trbovlje za sprejem vlog, št. 3b (pritličje), ali po pošti na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. Za pravočasno vloženo vlogo se šteje vloga oddana v pisarni št. 3b Občine Trbovlje na dan 7. 12. 2018, prav tako se za pravočasno vloženo vlogo šteje vloga oddana na pošti s poštnim žigom 7. 12. 2018.
Pozdrav / Regards
Kabinet županje

OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija
(tel. +386 3 56 27 930, GSM +386 70 630 635, fax+386 3 56 27 986)
http://www.trbovlje.si