Javna infrastruktura je lastnina vseh nas

Komaj nekaj mesecev je preteklo od postavitve novih avtobusnih postajališč Flere (pri Mesečini), že smo priča vandalizmu, ki so ga prinesli pretekli prazniki. Spomnimo. Pri obnovi državne ceste Zagorje-Bevško, smo v sklopu ureditve ceste, poskrbeli tudi za dve novi, varni avtobusni postajališči. Pri obstoječi prometni ureditvi in neurejenih avtobusnih površinah so bili najbolj ogroženi šoloobvezni otroci, zato je bila ureditev več kot potrebna. Danes, po samo nekaj mesecih uporabe, lahko na enem izmed postajališč že opazimo sledi vandalizma – razbito stranico avtobusnega postajališča. Ob tem je potrebno poudariti, da je takšen odnos do javne lastnine neprimeren, neodgovoren in bo ustrezno sankcioniran. Obnove, sanacije in pridobivanje finančnih sredstev zanje, so plod trdega dela in pogajanj, zato se od uporabnikov javnih površin tudi pričakuje, da se bodo do njih vedli spoštljivo in smotrno.
Pozdrav / Regards
Kabinet županje

OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija
(tel. +386 3 56 27 911, GSM +386 51 356 893, fax+386 3 56 27 986)
http://www.trbovlje.si