Družba Siemens je Steklarni Hrastnik predala načrt za digitalno preobrazbo

 Podroben načrt za digitalizacijo vključuje časovni razpored, tehnološka priporočila in podatke o donosnosti naložb.

 Steklarna Hrastnik namerava načrt uporabiti za izboljšanje svoje proizvodnje na področju produktivnosti, prilagodljivosti in trajnosti. Družba Siemens je v sodelovanju s Steklarno Hrastnik, priznanim proizvajalcem stekla, razvila po meri narejen načrt za digitalizacijo, ki ga je danes na sejmu Glasstec v Düsseldorfu prevzel

Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik. Podroben načrt mu je na Siemensovi stojnici v hali 15, D04, v imenu družbe Siemens, osebno predal Bernhard Saftig, vodja oddelka za vertikalno steklo.

Siemens in Steklarna Hrastnik sta s skupnim projektom svetovanja pri digitalizaciji razvila detajlno strategijo, ki je prilagojena potrebam digitalne preobrazbe Steklarne Hrastnik v naslednjih petih letih. Steklarna Hrastnik je prvi niz naložb v avtomatizacijo – temeljni kamen za prihodnjo digitalno preobrazbo družbe – zaključila že v obdobju zadnjih osmih let. Prehod v pametno tovarno načrtuje tudi zato, da bi izboljšala svoj nišni položaj v visokokakovostnem sektorju.

»Zelo sem vesel, da imam v rokah načrt za digitalizacijo Steklarne Hrastnik. To je najdragocenejši rezultat, ki izhaja iz svetovalnih delavnic s Siemensom. Z njim smo dobili konkreten priročnik za digitalizacijo Steklarne Hrastnik. Načrt je posebej prilagojen našim potrebam. Pokazal nam bo, kje, kako in s katerimi proizvodi, rešitvami in storitvami lahko izvedemo vsakega od potrebnih korakov v postopku digitalizacije,« je povedal Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik. »S prehodom v Industrijo 4,0 bomo dodatno nadgradili naše proizvodne zmogljivosti za izdelavo steklenic tehnično najzahtevnejših oblik in dosegli še večjo natančnost v proizvodnji. Na ta način bomo lahko še bolj izboljšali svojo kakovost, produktivnost in učinkovitost, s čimer se bo čas od prejema do izdelave naročila močno skrajšal. Posledično nameravamo povečati tržni delež družbe v segmentu steklenic posebnih oblik najvišje kakovosti,« je še dodal Čas.
Industrijska podjetja po vsem svetu se soočajo z novimi izzivi, povezanimi s prilagodljivostjo, učinkovitostjo in kakovostjo proizvodnje. Le te je možno rešiti s pomočjo digitalizacije.

»V družbi Siemens smo prepričani, da ima celosten pristop k digitalizaciji pozitiven in trajnosten učinek na vsako podjetje. Takšen pristop vključuje tudi obsežno začetno
analizo, kakršna je bila izvedena tudi v Steklarni Hrastnik. Z njo zagotovimo, da je vsaka
rešitev popolnoma prilagojena potrebam in velikosti posameznega podjetja.
Najpomembneje je izbrati pristop, ki je osredotočen na stranke in nepristranski do
Siemensovih proizvodov,« je pojasnil Bernhard Saftig, vodja oddelka za vertikalno steklo
pri Siemensu.

Siemens AG (Berlin in München) spada med vodilne tehnološke družbe na svetu. Že več kot 165 let je
sopomenka za inženirsko odličnost, inovativnost, zanesljivost in mednarodnost. Družba je dejavna v več kot
200 državah sveta, kjer se osredotoča na elektrifikacijo, avtomatizacijo in digitalizacijo. Siemens je eden
največjih proizvajalcev energetsko učinkovitih tehnologij z učinkovito uporabo virov, eden vodilnih
dobaviteljev učinkovitih rešitev za proizvodnjo in prenos energije ter pionir na področju infrastrukturnih
rešitev, pa tudi avtomatizacijskih in pogonskih rešitev ter programske opreme za industrijo. Poleg tega
družba spada med vodilne proizvajalce opreme za medicinsko slikanje – kot so sistemi za računalniško
tomografijo in slikanje z magnetno resonanco – ter ima vodilni položaj v laboratorijski diagnostiki in klinični
informacijski tehnologiji. V finančnem letu 2016, ki se je končalo 30. septembra 2016, je imela družba
Siemens 79,6 milijarde EUR prihodkov in 5,6 milijarde EUR čistega dobička, zaposlovala pa je približno