Delna zapora ceste in parkirišča

Spoštovani.
Podjetje Elektro Ljubljana d. d. nas je obvestilo, da bo 14. 10., od 7. do 15. ure zaradi izgradnje kablovoda potekala delna zapora krajevne ceste Opekarna - OŠ Tončke Čeč in Keršičeve ceste. Prav tako bo 16. 10., od 7. do 15. ure potekala delna zapora Keršičeve ceste in krajevne ceste Šuštarjeva kolonija – Ameršek. Izvajalec se v času izvajanja del zahvaljuje za razumevanje.
Prav tako bo zaradi izvedbe prireditve od 15. 10., od 19. ure do 19. 10., do 17. ure zapora parkirišča pred Delavskim domom Trbovlje. Organizator se zahvaljuje za razumevanje in prosi za upoštevanje označb.

Pozdrav / Regards
Kabinet županje

OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija
( +386 3 56 27 930, GSM +386 70 630 635, +386 3 56 27 986)
http://www.trbovlje.si