7. seja Razvojnega sveta zasavske regije

Zagorje ob Savi, 15. december 2016 – Včeraj, 14.12.2016, se je v Galeriji Delavskega doma Hrastnik na svoji 7. redni seji sestal Razvojni svet zasavske regije (v nadaljevanju svet). Sejo je vodil predsednik, g. Andrej Gorjup, udeležilo pa se je je 16 članov.
Svet sestavlja 9 predstavnikov gospodarstva, 9 predstavnikov, imenovanih s strani vseh treh zasavskih občin in 5 predstavnikov nevladnih organizacij. Članice in člani sveta ne prejemajo sejnin. Včerajšnje seje se je udeležil tudi predsednik Odbora za razvoj energetike v Zasavju, g. Tomaž Trotovšek, ter zaposleni na Regionalni razvojni agenciji Zasavje, ki opravljajo tehnično-administrativna dela za svet.
Na seji so se člani sveta seznanili s spremembami Poslovnika o delovanju Razvojnega sveta zasavske regije, spremembo članstva v posameznih odborih sveta, trenutno situacijo glede Dogovora za razvoj regij, z regijsko štipendijsko shemo za Zasavje ter poročilom o stanju projekta izgradnje hidroelektrarn na srednji Savi.
G. Tadej Špitalar, v.d. direktor Regionalne razvojne agencije Zasavje, je članice in člane sveta informiral tudi o izvedenih aktivnostih RRA Zasavje v preteklem letu in predstavil načrtovane aktivnosti za leto 2017.
Predsednica Sveta regije- županja občine Trbovlje, Jasna Gabrič- je članicam in članom RSR podala poročilo zadnje seje Sveta regije.
Regionalna razvojna agencija Zasavje (info@rra-zasavje.si)