5000 € subvencij za pomoč starejšim

Spoštovani.
Občina Trbovlje bo, v obliki mesečne subvencije, tudi letos subvencionirala socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma. Do subvencije je upravičena fizična oseba s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje, ki izpolnjuje dva izmed naštetih pogojev: je starejša od 70 let, biva sama oziroma v širši družini (družinski člani pa so odsotni), ima težje kronične bolezni, je invalidna, slepa, slabovidna, naglušna oziroma ima starostne znake (npr. znaki demence).
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 12. 2019. Subvencija se odobri upravičencem na podlagi prijave na ta javni poziv in sicer po zaporedju prejema vlog do porabe namenskih proračunskih sredstev. Dodatne informacije so v času uradnih ur na voljo na telefonski številki 03 56 27 933.
Javni poziv je na voljo na povezavi: https://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24
Pozdrav / Regards

Kabinet županje
OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija
(
+386 3 56 27 930, GSM +386 70 630 635, +386 3 56 27 986)
http://www.trbovlje.si