29. julij: dan, ko bomo porabili vse Zemljine vire

Trbovlje, 25. julija 2019 - V ponedeljek, 29. julija 2019, bomo obeležili dan prekoračitve Zemljinih virov. To je dan, ko bo človeštvo porabilo vse vire, ki jih Zemlja lahko obnovi v letu dni. To mejo vsako leto prestopimo nekoliko bolj zgodaj. V lanskem letu smo ta dan obeležili 1. avgusta.
Človeštvo vsako leto porabi več naravnih virov, kot jih Zemlja lahko obnovi v letu dni. Da bi v enem letu lahko obnovili vse vire, ki jih potrebujemo, bi človeštvo potrebovalo 1.75 Zemlje. To pomeni, da izčrpavamo naravne vire, kar se kaže v obliki krčenja gozdov, erozije tal, izgube biotske raznovrstnosti in kopičenja ogljikovega dioksida v ozračju.
Posledice čutimo v obliki podnebnih sprememb in vse pogostejših ekstremnih vremenskih pojavov. Ekološki odtis človeštva meri mednarodna organizacija Global Footprint Network.
Slovenija: dan prekoračenja svojih virov smo letos obeležili že 27. aprila
Dan prekoračenja človeških virov za Slovenijo je bil v letošnjem letu 27. april (lani je bil to 12. maj). To pomeni, da bi v primeru, da bi vse človeštvo živelo tako, kot živimo v Sloveniji, že 27. aprila uporabili vse vire, ki jih Zemlja lahko v enem letu obnovi. V enem letu pa bi za svoje bivanje uporabili vire za več kot tri Zemlje.
Kaj lahko storimo?
S svojimi dejanji lahko vsak od nas prispeva k zmanjševanju svojega ekološkega odtisa. Nekaj namigov:
- Kupujemo lokalno pridelano hrano - Če je možno, hrano pridelujemo sami - Razumno in pozorno nakupujemo - Sodelujemo pri prostovoljskih projektih skrbi za okolje (čistilne akcije …) - Zmanjšujemo rabo plastičnih vrečk in plastičnih izdelkov za enkratno rabo - Še uporabnih predmetov ne zavržemo ampak jih podarimo ali prodamo - Kadar je to mogoče, namesto avtomobilov uporabljamo javni potniški promet, se usedemo na kolo ali po opravkih odpravimo peš - Trudimo se za zmanjševanje količin odloženih odpadkov

Tudi na Komunali Trbovlje prispevamo
Na Komunali Trbovlje se vsakodnevno srečujemo z velikimi količinami odpadkov, zato si prizadevamo, da sami, z lastnimi prizadevanji in ob sodelovanju vseh zaposlenih kar najmanj obremenjujemo naše okolje. Naši zaposleni pijejo vodo iz pipe, za katero ne uporabljajo plastenk ampak steklene kozarce, tisti, ki opravljajo terensko delo, pa vodo natočijo v svoje trajnostne steklenice. Prav tako dosledno ločujemo odpadke, si prizadevamo k ciljem brezpapirnega poslovanja ter ob načrtovanju investicij v opremo in stroje upoštevamo vidike trajnosti, da bi s svojim delovanjem kar najmanj vplivali na okolje.
Naša zaveza pa je tudi sodelovanje s skupnostjo, saj si z intenzivnim ozaveščanjem in sodelovanjem z vsemi akterji družbenega življenja prizadevamo za višjo kakovost bivanja in trajnostni odnos do okolja