2019 v Trbovljah prinaša tudi izposojo električnih koles

Spoštovani.
Z veseljem sporočamo, da je začetek leta za občino Trbovlje več kot obetaven. Na zadnji delovni dan minulega leta smo namreč prejeli dva sklepa Ministrstva za infrastrukturo. S prvim se Občini Trbovlje dodeli dobrih 52.000 € nepovratnih sredstev, namenjenih za ureditev avtobusnih postajališč, kar dobrih 96.000 € nepovratnih sredstev pa bo občini dodeljenih za vzpostavitev sistema izposoje javnih e-koles. V sklopu ureditve avtobusnih postajališč se bodo urejala postajališča v zgornjem delu Trbovelj in sicer pri komunali, bivši Iskri in Malgaju. Tu se bodo na avtobusna postajališča namestile nadstrešnice, uredila se bo tudi njihova okolica. Kolesarske poti in priveze za kolesa po mestu bomo nadgradili z vzpostavitvijo sistema izposoje javnih e-koles, ki bi naj deloval še v tem letu. Gre za električna kolesa, ki si jih bodo lahko kolesarji izposodili na podlagi prijave v sistem s kartico, to pa ne bo novost samo v Trbovljah, ampak tudi v Zasavju. Ker se oba sklepa nanašata na nepovratna namenska sredstva, naj pri tem še enkrat poudarimo, da morajo biti sredstva, ki nam jih je uspelo pridobiti z naslova Kohezijskega sklada in slovenske udeležbe kohezijske politike, namenjena posebej za ureditev postajališč in vzpostavitev sistema izposoje e-koles in nikakor ne morejo biti porabljena za kateri koli drugi namen.

Pozdrav / Regards

Kabinet županje