Kodeks estetskih in etičnih meril - Lokalna televizija ETV

logo
+386 (0) 3 56 57 158

Pojdi na vsebino


Kodeks estetskih in etičnih meril za zaščito otrok in mladoletnikov

        
              
Gledalci lahko ugovor oz. pritožbo zaradi kršenja določil kodeksa pošljejo na naslov izdajatelja programa:
ETV – ETV mediji in turizem d.o.o.,
Loke pri Zagorju 22,
1412 KISOVEC
(s pripisom: ETV pritožba – ne odpiraj)

Prejete ugovore gledalcev obravnava, po postopku predvidenem v Kodeksu,  strokovna služba izdajatelja programa, pritožbe zoper odgovor na ugovor  gledalcev pa Svet za zaščito otrok v sestavi predstavnika izdajatelja programa in zunanje predstavnice, gospe ŠERGAN BOŽIČ Katje, ki zastopa  interese otrok.

Izdajatelj programa je dolžan v skladu z Zakonom o medijih hraniti  zapise vseh objavljenih programskih vsebin najmanj 15 dni po njihovi  objavi. Po izteku tega roka ugovor zoper vsebino oddaje ni več mogoč.


Komentarje o tej strani in ostale pripombe,
ter pohvale nam lahko pišete na ETV

+386 (0) 3 56 57 158

Pravno obvestilo                                          Vse pravice pridržane © 1999-2020 ETV d.o.o.                                    Oblikovanje in izdelava spletne strani Franci Oven
Admin
Nazaj na vsebino