SLS je zmagovalka volitev v Državni svet RS

Ljubljana, 23. november 2017

V drugem delu volitev v Državni svet RS sta bila za predstavnika kmetov danes izvoljena člana SLS Cveto Zupančič in Branko Tomažič, za predstavnika za področje vzgoje in izobraževanja poklicne organizacije pedagoških delavcev pa nekdanji predsednik DS RS in član SLS Tone Hrovat. Zastopstvo SLS v Državnem svetu RS se je ob včerajšnjih izvolitvah štirih predstavnikov lokalnih interesov povečalo na skupno sedem izvoljenih svetnikov, kar krepi prepričanje predsednika SLS mag. Marka Zidanška, da bo to najštevilčnejša zasedba novega sklica DS RS in dobra popotnica stranki pri povratku v Državni zbor RS na naslednjih volitvah. »Izvolitve naših mnogih županov, funkcionarjev in članov so dokaz, da je v SLS veliko ljudi, ki jim Slovenci zaupajo, in obenem spoznanje, da Slovenija v državni politiki potrebuje močno SLS, da bo lahko napredovala.«
»Lokalne in funkcionalne interese v Državnem svetu RS morajo zastopati predstavniki, ki so blizu ljudem in bodo bdeli nad odločitvami poslancev Državnega zbora RS, ki so v zadnjem času bolj kot blaginji državljanov, namenjene pridobivanju političnih točk,« je ob rezultatih današnjega glasovanja dejal mag. Zidanšek in dodal: »Velik pomen Državnega sveta se je nedavno pokazal npr. z vetom na Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 ter spremembe Zakona o financiranju občin, saj sta neustrezna in celo škodljiva za ljudi. Enakomeren regionalni razvoj je eno izmed področij, na katerem je SLS zelo prizadevna, saj tu bitko z državo bijejo mnogi župani iz vrst SLS, tudi v okviru združenj občin, ki jim ni vseeno v kakšnih okoljih živijo državljani.«
Mag. Zidanšek je zagotovil, da si bodo državni svetniki iz vrst SLS prizadevali za uveljavitev interesov državljanov na vseh področjih.
Včeraj so bili za predstavnike lokalnih interesov v DS RS s podporo SLS izvoljeni mag. Marko Zidanšek, Srečko Ocvirk, Franci Rokavec ter Marjan Maučec.
***