Zaključena serija razvojnih forumov gradimo zasavski ekosistem prihodnosti

Zasavje, 21.10. 2015 - Včeraj je v Zagorju potekal tretji razvojni forum Gradimo zasavski ekosistem prihodnosti (GZEP) pod pokroviteljstvom Kabineta predsednika Vlade RS. Več kot 50 udeležencev je v petih delovnih skupinah pripravilo nabor konkretnih ukrepov, ki so potrebni, da se v Zasavju ustvari boljšo prihodnost in dvig kakovosti bivanja vseh svojih prebivalcev. Med konkretnimi ukrepi izstopata pobuda Vladi RS za preselitev slovenskega EXPO paviljona v Zasavje in predlog za nadgradnjo temeljnega razvojnega dokumenta Regionalnega razvojnega programa 2014-2020 s smernicami sonaravnega trajnostnega lokalnega razvoja, ki izhajajo iz zaključkov GZEP forumov.

Včerajšnje delovno srečanje je v svojem kulturnem hramu gostilo Zagorje, kot tretja gostiteljska občina v zasavski regiji. Prisotnih je bilo 50 udeležencev, ki so v prvem delu srečanja prisluhnili navdihujoči predstavitvi g. Micka Maya iz Velike Britanije. Dolgoletni izvršni direktor socialnega podjetja Blue Sky je z udeleženci delil svoje izkušnje s področja povezovanja gospodarstva in socialnega podjetništva. Kot ključne potenciale za razvoj socialnega podjetništva v regiji je izpostavil turizem ter ohranjanje industrijske dediščine. Ker po rodu prihaja z angleškega vzhoda, si z Zasavci deli tudi skupno ozadje, saj je odrasel v okolju, kjer je doma premogovništvo in težka industrija ter se po prehodu iz industrije sooča z izzivi brezposelnosti. V Zasavje je g. May prispel pod pokroviteljstvom Britansko-slovenske gospodarske zbornice in British Councila Slovenija na pobudo g. in ga. Božič, soustvarjalca zgodbe o uspehu Steklarne Hrastnik, ki s pozitivnim vzgledom tudi izven zidov podjetja prebujata potencial regije.

Da je industrijska dediščina eden glavnih razvojnih potencialov regije je odmevalo tudi na tokratnem forumu. Na tem področju se ponujajo priložnosti za razvoj mikro in malega podjetništva, ki bi iz problema/potenciala praznih prostorov ustvarilo nove priložnosti. V regiji pa poleg praznih prostorov obstaja tudi izjemen nabor tehnološkega znanja in kompetenc, ki bi ob primernem povezovanju lahko nudila podstat razvoju regije. Na dogodku so se oblikovale štiri akcijske skupine, t.j. zdravje in preventiva, popis tehnoloških kompetenc, skupno trženje podjetnikov z družbenim učinkom ter izkoriščanje potenciala praznih prostorov, ki bodo po zastavljenih ciljih korak za korakom začele izvajati svoje aktivnosti.

Zaključki in rezultati cikla razvojnih forumov Gradimo zasavski ekosistem prihodnosti

Moderatorji GZEP so v zasavsko regijo uspešno vpeljali nov način povezovanja in sodelovanja skupnosti, ki je elementarnega pomena za gradnjo prihodnosti skladno s sonaravnim trajnostnim razvojem. V proces razvojnih forumov GZEP je bilo skupaj doslej neposredno in posredno vključenih 160 kompetentnih strokovnjakov, mnenjskih voditeljev, proaktivnih posameznikov in predstavnikov organizacij, iz sfer gospodarstva, akademije, civilne družbe in javnih inštitucij.

Ključni rezultati, ki jih tovrstni moderacijski pristopi prinašajo, so:

 • < >ši pretok informacij znotraj regije, neposredne povezave znotraj in med sektorji,
 • transparentnost kot temelj odnosov v družbeni pogodbi.

  Skozi cikel forumov so nastale 4 akcijske skupine, ki so si zadale naloge in konkretne naslednje korake in bodo delovale na področjih:
 • preventivnega zdravja,
 • < >ških kompetenc, potencialov in kapacitet,< >še izkoriščenosti praznih prostorov za priložnostno in začasno rabo ter< >štva z družbenim učinkom.

  Pobuda za postavitev slovenskega paviljona Expo2015 v Zasavju

  V zaključku včerajšnjega srečanja je bila podana pobuda moderatorjev GZEP in Občine Zagorje, s podporo Občin Trbovlje in Hrastnik, da slovenski paviljon z letošnje svetovne razstave Expo2015 najde svoj dom v Zasavju. S tem bi ponudil streho nad glavo regijskemu centru znanja, ki postane tudi vstopna točka v regijo ter jo ponovno postavi na zemljevid.

  Udeleženci so pobudo pozdravili in sprejeli s konsenzom, kar na simbolni ravni potrjuje potrebo regije - Zasavje potrebuje konsenz glede svoje vizije, t.j. kam se bo razvojno usmerila. Konsenz, ki bo poenotil regijo in tudi za prihodnje rodove v svoje temelje postavil vrednoto kameradšafta. Ta je pregovorno najtrdnejša vrlina zasavske skupnosti, njen ponos in človeški potencial v dodani vrednosti regije. Za ljudi gre. Srečno!  S spoštovanjem,

  Tadej Slapnik
  državni sekretar