Arhiv novic - Lokalna televizija ETV

logo
+386 (0) 3 56 57 158

Pojdi na vsebino
28.02.2020

Spoštovani.  
Nagrade in priznanja Občine Trbovlje so najvišja  priznanja v občini namenjena za dosežke, ki prispevajo k boljšemu in  prijaznejšemu življenju občanov. Prejmejo jih občanke in občani, zavodi,  društva, organizacije, podjetja, skupine in združenja. Občina Trbovlje je tako  objavila javni razpis, za zbiranje predlogov za podelitev naziva častni občan  oziroma občanka in Prvojunijske nagrade za leto 2020. Predloge lahko podajo  posamezni občani ali občanke, društva, združenja, politične stranke, krajevne  skupnosti in ostale organizacije, pri čemer morajo predlogi vsebovati samostojen  pisni predlog z obrazložitvijo, o primernosti kandidata za prejem nagrade. Naziv  častnega občana se podeljuje za posebne zasluge in izjemne dosežke v njihovem  življenju na različnih področjih, pomembnih za razvoj občine. Prav tako se na  razpisu zbirajo ponudbe za podelitev Prvojunijske nagrade, ki se podeljuje za  življenjsko delo in večletno nadpovprečno uspešno delo ter uveljavitev na  različnih področjih družbenega in gospodarskega življenja. Prejmejo jo lahko  tudi občani in občanke Trbovelj, ki so dosegli izjemne dosežke na posameznih  področjih ali ustanovah zunaj občine, ki pa so pomembno prispevali k ugledu  Občine Trbovlje. Obe omenjeni nagradi podeljuje občinski svet Občine Trbovlje,  in sicer na podlagi prejetih predlogov na javni razpis, ki ga razpiše Komisija  za občinska priznanja.  
Prijave na razpis se zbirajo do petka, 27. marca  2020, prispeti pa morajo priporočeno v zaprti kuverti na naslov Občina Trbovlje,  Komisija za družbene dejavnosti in občinska priznanja, Mestni trg 4, 1420  Trbovlje, s pripisom Za javni razpis – častni občan in Prvojunijska nagrada – ne  odpiraj. Razpisna dokumentacija, kjer so zapisana merila za nagrade pa je na  voljo na spletni strani Občine Trbovlje, na povezavi https://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24.  

Pozdrav / Regards
Kabinet županje

OBČINA  TRBOVLJE

Mestni trg 4, 1420 Trbovlje,  Slovenija
(
+386 3 56 27 930, GSM +386 70 630 635,  +386 3 56 27 986)
http://www.trbovlje.si19.02.2020

Spoštovani.  
Zaradi upokojitve Občina Trbovlje objavlja  prosto strokovno – tehnično delovno mesto računovodja VII/2-III na Oddelku za  splošne zadeve in družbene dejavnosti. Z izbranim kandidatom bo sklenjena  pogodba za nedoločen čas. Kandidat mora imeti najmanj visokošolsko strokovno  izobrazbo (prejšnja ali prva bolonjska stopnja) oziroma visokošolsko  univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) smer ekonomija, finance in 8  mesecev delovnih izkušenj. Prav tako je objavljeno prosto strokovno – tehnično  delovno mesto za določen čas v Oddelku za premoženjske zadeve za delovno mesto  koordinator VI. Kandidati morajo imeti višjo strokovno izobrazbo oz. višješolsko  izobrazbo (prejšnja) smer pravo, ekonomija in najmanj 6 mesecev delovnih  izkušenj.  
Kandidati lahko oddajo prijave od 19. do  vključno 27. februarja, razpisna dokumentacija pa je na voljo na spletni strani  Občine Trbovlje na povezavi https://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24 .

Pozdrav / Regards
Kabinet županje

OBČINA  TRBOVLJE

Mestni trg 4, 1420 Trbovlje,  Slovenija
(
+386 3 56 27 930, GSM +386 70 630 635,  +386 3 56 27 986)
http://www.trbovlje.si


18.02.2020

Spoštovani.  
Veliki onesnaževalci zraka (še posebej v zimskih  mesecih) so peči na trda goriva , ki jih je v naši občini še vedno precej. Poleg  drv, ki že tako ali tako onesnažujejo zrak s prašnimi delci PM 10, se v  individualnih kuriščih mnogokrat znajdejo tudi stvari, ki v peč vsekakor ne  sodijo (moker les, obleka in obutev, plastika in ostali odpadki), pri  izgorevanju katerih nastaja rakotvorni plin. Ker želimo število takih kurišč in  s tem tudi onesnaženost zraka s PM10 delci zmanjšati, objavljamo nepovratne  finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke v stanovanjskih stavbah na  območju občine Trbovlje.  
V minulem letu smo za spodbude za vgradnjo  toplotnih črpalk namenili 15.000 €, ki so bila v celoti porabljena. Veseli nas,  da so občani začeli prepoznavati prednosti rabe obnovljivih virov energije in  izkoriščati večjo energijsko učinkovitost v stanovanjskih zgradbah ter s tem  zniževati onesnaženost zraka s PM10 delci.

Letos smo zato v ta namen zagotovili kar 25.000 €, torej skoraj  70% več sredstev kot lani, zato ponovno vabimo občane k prijavi na javni razpis,  ki je že objavljen in bo odprt do 30. novembra 2020. Višina finančne spodbude  znaša do 1.200 € oziroma do 15% priznanih stroškov naložbe. Nova toplotna  črpalka pa mora zamenjati staro kurilno napravo na les ali premog, razen v  primerih novogradenj. Razpisna dokumentacija: https://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24

Obenem  želimo poudariti, da lahko občani Trbovelj izkoristijo kar dve finančni spodbudi  za vgradnjo toplotne črpalke, in sicer finančno spodbudo  Eko sklada ter  spodbudo Občine Trbovlje in si tako še dodatno olajšajo finančno breme  investicije.

Pozdrav / Regards
Kabinet  županje

OBČINA  TRBOVLJE

Mestni trg 4, 1420 Trbovlje,  Slovenija
(
+386 3 56 27 930, GSM +386 70 630 635,  +386 3 56 27 986)
http://www.trbovlje.si


6.02.2020

Poslanica podpredsednika Državnega sveta Matjaža Švagana ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februar 2020
V znamenju praznovanja slovenskega kulturnega praznika, ki ga slavimo na dan, ko je svet zapustil naš pesniški velikan France Prešeren, davnega leta 1849 v Kranju, imamo tako enkratno priložnost, da se prelevimo v pesniški svet našega največjega poeta – Franceta Prešerna spet znova in znova, a spet malo drugače. Kot vsak prerok in mislec jutrišnjega dne, je tudi naš pesnik doživel grenko usodo družbenega nerazumevanja:  »Slep je, kdor se s petjem ukvarja, Kranjec moj mu osle kaže; pevcu vedno sreča laže, on živi, umrjè brez d' narja.« In kako mu danes vračamo, kar nam je neprecenljivega podaril? Spreminjamo svoj odnos do kulture, države, domovine, drug do drugega? Znamo z distanco in odgovornostjo gledati v preteklost, da bi razumeli prihodnost?
Prešernove Poezije predstavljajo vrh slovenske pesniške dediščine. Zato je razumljivo, da se je z njegovim pesniškim opusom ukvarjala množica literarnih zgodovinarjev in teoretikov, na knjižnih policah se tarejo prave mojstrovine o našem pesniškem velikanu, njegovem opusu in jeziku. A ne glede na vse, lahko prav vsak izmed nas dan za dnem z njim odkrije nekaj novega, enkratnega in izjemnega. O smislu svojega bivanja, o srečnem življenju, o lastnih krepostih, o odnosu do soljudi in družbe …
A na tem mestu in ob tej priložnosti bi želeli opozoriti še na nekaj drugega. Samobitnost, narodni ponos in samozavest so brez dvoma Prešernova vztrajna zapuščina, ki jo bomo zapravili iz dneva v dan, potrošili v nič, če ne bomo sami pri sebi spremenili odnosa do lastne kulture in jezika.

Svet ne bi bil nikoli tak, kot je, če ne bi opeval pesmi o življenju, o iskanju smisla, o sreči, o hrepenenju in o ljubezni, tej večni in neizčrpni temi. Tokrat smo se namenoma naslonili na pozitivne vrednote, ki nas delajo srečne, zadovoljne in samozavestne. Kot posameznike, a tudi kot družbo. Narod brez kulture in svojega jezika, ne bi mogel nastati, niti obstati. Prav zato si želimo, da sta kultura in njen praznik nekaj veselega, radostnega, židanega in prešernega. Ni naključje, da ponuja tako čudovite sopomenke za veselje naš slovenski jezik! Želimo si, da bi ta pogled delili tudi tisti, ki slavijo kulturo kot njeni patroni in nosilci, žal pa na številnih državnih proslavah namesto veselja slavimo celo resnost, dolgčas, zamorjenost … Mogoče se skriva najboljši recept v resničnih zgodbah naših literarnih velikanov, ki so živeli na dnu, v uboštvu, preganjani in bolni, pa vendar so videli lepoto sveta in svetlost prihodnosti bolje in prej kot drugi.
Uživajte v čistem pristnem veselju ob lepi besedi, glasbi, umetnini, filmu in še bi lahko naštevali. Doma, na prireditvah, kjer koli … Sproščeno se ozrite okrog sebe, pa boste videli, da imamo res prav. Veselo praznovanje!
Občina Zagorje ob Savi

31.01.2020
KRESOVANJE NA KIPAH 2020

Občina Trbovlje vabi interesente, da se  prijavijo na javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbo prireditve  Kresovanje na Kipah 2020. Rok za oddajo je 17. februar 2020 do 11. ure. Ponudnik mora predložiti vsa zahtevana dokazila, izpolnjene ter podpisane in žigosane  obrazce iz razpisne dokumentacije. Kot organizator mora med drugim urediti  prireditveni prostor, poskrbeti za gostinsko ponudbo, postavitev kresa in mlaja,  zagotoviti varnost in čiščenje prostora po končani prireditvi. Več o javnem  razpisu in pogojih na priloženi povezavi.  

https://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24

OBČINA  TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje,  Slovenija
( +386 3 56 27 930, GSM +386 70 630 635,  +386 3 56 27 986)


 28.01.2020

OBČINA ZAGORJE OB SAVI

DOKUMENTACIJA JAVNEGA NATEČAJA
ZA IZBOR IDEJNE ZASNOVE OBLIKOVNE REŠITVE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE OBČINE ZAGORJE OB SAVI

Vso dokumentacijo javnega natečaja dobite tukaj.
Občina Zagorje ob Savi


 28.01.2020
Poziv za gradnjo gostinskega objekta v Evroparku v Zagorju ob Savi

Območje Evroparka predstavlja glavno primestno rekreacijsko območje Zagorja ob Savi. Nahaja se v neposredni bližini občinskega središča, hkrati pa je odmaknjeno od dogajanja v mestu in tako predstavlja privlačen ambient za gibanje, rekreacijo in sprostitev.

Območje Evroparka se ohranja kot pretežno zeleno primestno rekreacijsko območje, ki je namenjeno športu, rekreaciji in oddihu na prostem. V prostorskem dokumentu, ki ureja športno rekreacijsko območje Evroparka, so načrtovane tudi izgradnje stavb, ki se uporabljajo kot servisni objekti z dejavnostjo, ki dopolnjuje obstoječe aktivnosti.

Načrtovana je umestitev ob vznožja pobočij na stiku z ravninskim delom Evroparka, s čimer se zmanjša njihovo vedutno izpostavljenost ter se zlijejo z zeleno okolico.

Tako je med drugim načrtovan tudi bar oz. čajnica s sanitarijami tlorisne površine do 120 m2. Višina objekta je do največ 4 m do vrha kapne lege. Izvede se pretežno v leseni ali drugi lahki konstrukciji. Fasade so zemeljskih odtenkov, dopušča se oblaganje fasad z naravnimi materiali. Strehe stavb so ravne, enokapne ali dvokapne z naklonom strehe med 35 in 45 stopinj. Kritina je v temnejših barvnih odtenkih in nebleščeča. Ravne strehe je dopustno izvesti kot zelene. Nove stavbe se v oblikovnem smislu medsebojno uskladijo. Ob stavbi je dopustna ureditev terase ter pripadajočih utrjenih površin.

Za namen izgradnje gostinskega objekta z javnimi sanitarijami ima Občina Zagorje ob Savi namen podeliti stavbno pravico na komunalno opremljenem zemljišču  investitorju, ki bi tak objekt izgradil.

Občina Zagorje ob Savi zato vljudno vabi in poziva vse zainteresirane investitorje oz. gostince, ki bi bili pripravljeni v Evroparku v Zagorju ob Savi izgraditi gostinski objekt z javnimi sanitarijami, da na Občino Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi ali e pošto zagorje@zagorje.si do 17. februarja 2020 podajo pobudo oziroma izrazijo interes, da se dogovorimo za nadaljnje korake s ciljem izgradnje objekta, ki bo z dodatnim programom zapolnil manjkajoče vsebine na območju Evroparka v Zagorju ob Savi.

Občina Zagorje ob Savi

10.01.2020

Za programe in  dejavnosti namenjenih več kot 150 tisoč evrov

Občina Hrastnik  je v petek 10.01.2020 objavila pet razpisov, ki so namenjeni  sofinanciranju programov društev, športnih programov, programov ljubiteljske  kulture, mladinskih dejavnosti in posebnih prireditev. Skupaj za vse programe in  dejavnosti namenjamo več kot 150 tisoč evrov.
RAZPISI:
1.  JR za sofinanciranje  dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj v OH za leto  2020
- vse  informacije http://bit.ly/2t3YOUV
- sredstva: cca  31.000,00 eur
- zadnji rok za oddajo  vloge je 31. januar
2. JR za  sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v OH za leto  2020
- vse  informacije http://bit.ly/3a0P0vI
- sredstva: 34.000,00  eur
-  zadnji rok za oddajo  vloge je 31. januar do 10.00
3.  JR za sofinanciranje  letnega programa športa v OH za leto 2020
-  vse informacije http://bit.ly/2R61sRY
-  sredstva: 67.670,00 eur
-  zadnji rok za oddajo  vloge je 31. januar
4.  JR za sofinanciranje  programov mladinskih dejavnosti v letu 2020
-  vse informacije http://bit.ly/2FEvmY9
- sredstva: 16.000,00  eur
-  zadnji rok za oddajo  vloge je 31. januar do 10.00
5.  JR za dodelitev  sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in  turistični razvoj ter promocijo Občine Hrastnik za leto 2020
-  vse informacije http://bit.ly/2T7XHy9
-  odprt do 30.  novembra

OBČINA HRASTNIK  
Pot  Vitka Pavliča 5
1430  Hrastnik


10.01.2020

Občina  Hrastnik bo nagrajevala zaključna dela hrastniških študentov
Občina  Hrastnik je na zadnji seji v lanskem letu sprejela Pravilnik  o nagrajevanju diplomantov za opravljena zaključna dela. Gre za novost, ki  je doslej v naši občini še ni bilo.

Občina  vsako leto v proračunu zagotavlja sredstva za občinske štipendije, ki so  namenjene hrastniškim dijakom in študentom, z decembra sprejetim pravilnikom pa  se želi študente spodbuditi k temu, da bi pri izbiri tematike zaključnih del  vključili vsebine, ki so gospodarsko, zgodovinsko, kulturno, geografsko ali kako  drugače povezane z občino. Izbrane tematike morajo imeti tudi uporabno vrednost  pri spodbujanju razvoja v Hrastniku.
Nagrade  se bodo na podlagi javnega razpisa podeljevale enkrat letno za preteklo  koledarsko leto, med vsemi prispelimi prijavami pa bo dela izbrala pristojna  komisija. Zaključna dela bodo na razpis lahko prijavili diplomanti prve, druge  ali tretje stopnje študijskih programov, določenih v Zakonu o visokem šolstvu.  
Za  visokošolske strokovne in  univerzitetne študijske programe  bo nagrada znašala 250 eur, za (enovite) magistrske študijske programe  500 eur, za doktorske pa 750 eur. Nagrajena zaključna dela se bodo v fizični  obliki hranila v Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik.
Prvi razpis bo objavljen v prvi  polovici letošnjega leta.

OBČINA HRASTNIK  
Pot  Vitka Pavliča 5
1430  HrastnikKomentarje o tej strani in ostale pripombe,
ter pohvale nam lahko pišete na ETV

+386 (0) 3 56 57 158

Pravno obvestilo                                          Vse pravice pridržane © 1999-2020 ETV d.o.o.                                    Oblikovanje in izdelava spletne strani Franci Oven
Admin
Nazaj na vsebino